Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Fortsatt store utfordringer for Innovasjon Norge - Dokument nr. 3:4 (2008-2009)

Fortsatt store utfordringer for Innovasjon Norge - Dokument nr. 3:4 (2008-2009)

En betydelig andel av Innovasjon Norges midler tildeles prosjekter med lite innovasjon. Innovasjon Norge har også møtt store utfordringer med å integrere sitt internasjonale arbeid i virksomheten. Blant annet er det lite kontakt mellom selskapets kontorer i Norge og utlandet. – Det gjenstår fortsatt mye før Innovasjon Norge når målene knyttet til innovasjon og internasjonalisering, uttaler riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 25.11.2008 12:29

Dokument nr. 3:4 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør ble overlevert Stortinget 25. november.

Undersøkelsen viser at bare halvparten av prosjektene som får støtte av Innovasjon Norge, registreres som innovative. Mange av disse har attpåtil en svært liten grad av innovasjon, siden det ofte skal lite til for at et prosjekt kan bli registrert som innovativt. Det er dermed en begrenset del av Innovasjon Norges støtte som faktisk går til innovasjon, til tross for at dette er sentralt for å nå selskapets mål om å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling.

Undersøkelsen viser videre at det er langt igjen før Innovasjon Norges internasjonale arbeid er integrert i hele selskapets virksomhet. Det er lite kontakt mellom kontorene i Norge og i utlandet, og de vet lite om hverandres tjenestetilbud. Innovasjon Norge klarer ikke i tilstrekkelig grad å utnytte og koble kunnskap om lokale bedrifter med kunnskap om internasjonale markeder, og dermed bidra til økt eksport.

Undersøkelsen viser at de virkemidlene som Innovasjon Norge rår over, er uoversiktlige og kompliserte å forvalte. Dette kan føre til at tilbudet ikke blir godt nok tilpasset kundenes behov, og at tjenestene blir lite tilgjengelige.

Innovasjon Norge mottar årlig ca. 40 oppdragsbrev fra fem departementer, fra fylkesmennene og fra fylkeskommunene. Nærings- og handelsdepartementet foretar i liten grad en faglig koordinering av disse føringene.

– Det vil være behov for ytterligere samordning og styring for å sikre at målene for Innovasjon Norge blir nådd. Det er bare Nærings- og handelsdepartementet som kan påta seg denne rollen, sier Kosmo.

Nærings- og handelsdepartementet uttaler at det er en krevende oppgave å få en sammenslutning som Innovasjon Norge til å fungere optimalt, og at dette vil ta tid.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:4 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843