Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:5 (2001-2002) - Skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll

Pressemelding: Dokument nr. 3:5 (2001-2002) - Skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll

Stortinget har i dag fått overlevert Dokument nr. 3:5 (2001-2002) Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll.
Publisert 09.11.2001 18:00

Undersøkelsen viser at den stedlige arbeidsgiverkontrollen, som utføres av de kommunale skatteoppkreverne, ikke oppfyller kravet til forsvarlig kontrollvirksomhet, og at det i flere kommuner ikke blir gjennomført stedlig arbeidsgiverkontroll enkelte år. Dette gir etter Riksrevisjonens oppfatning signaler til arbeidsgiverne om at risikoen for kontroll er svært liten, og det kan derfor reises tvil om den tilsiktede preventive effekten av kontrollvirksomheten oppnås.

Riksrevisjonen har undersøkt omfanget av den stedlige arbeidsgiverkontrollen ut fra kravet om forsvarlig kontrollvirksomhet. Undersøkelsen viser at kontrolldekningen på landsbasis i 2000 innebærer at det gjennomsnittlig vil gå 30 år mellom hver gang en arbeidsgiver kan vente seg kontroll. Dette er langt under Skattedirektoratets anbefalte kontrollnivå som sier at det gjennomsnittlig ikke bør gå mer enn ti år mellom hver gang en arbeidsgiver blir kontrollert. I de undersøkte fylkene varierte kontrollfrekvensen fra 21 år til 43 år.

Det framgår av undersøkelsen at mange kommuner ikke utarbeider kontrollplaner og rutinebeskrivelser eller benytter faste kriterier for å velge ut kontrollobjekter. Riksrevisjonen stiller derfor spørsmål ved om planlegging og gjennomføring av kontrollarbeidet holder et kvalitetsmessig forsvarlig nivå i flere kommuner.

En av årsakene til at kommuner ikke prioriterer den stedlige arbeidsgiverkontrollen, er at økte ressurser til kontrollvirksomhet i liten grad medfører økte inntekter for kommunene.

Skatt og avgift på lønn er av stor betydning for landets totale skatte- og avgiftsinntekter, og Riksrevisjonen vurderer det derfor som lite tilfredsstillende at kommuner ikke utfører den lovpålagte arbeidsgiverkontrollen i tilstrekkelig grad.

Finansdepartementet vil i det videre arbeid legge vekt på at klare resultatforbedringer oppnås. Departementet anfører imidlertid at dette vil være vanskelig innenfor nåværende organisering.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist fredag 9. november 2001 kl. 09.00.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843