Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Dårlig start på psykiatrireformen - Dokument nr. 3:5 (2002-2003)

Dårlig start på psykiatrireformen - Dokument nr. 3:5 (2002-2003)

Sosial- og helsedepartementet har brukt to år på å godkjenne de fylkeskommunale planene for opptrapping innen psykiatrien. Planene gir ikke god nok informasjon om hvordan de øremerkede midlene skal brukes og hvilken satsing som må til for å bedre tilbudet til brukergruppen.
Publisert 08.11.2002 17:00

Riksrevisjonens undersøkelse av opptrappingsplanen 1999–2006 (Dokument 3:5 (2002–2003)), som Stortinget fikk overlevert 8. november 2002 har hatt som mål å undersøke kvaliteten på de fylkeskommunale planene og departementets behandling av disse. Planene skal ligge til grunn for oppbyggingen av det psykiske helsevernet, også etter at de regionale helseforetakene tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen var avgrenset til voksenpsykiatrien og utbyggingen av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Riksrevisjonens undersøkelse viser at Sosial- og helsedepartementet ikke var tydelige nok overfor fylkeskommunene i sine krav til planene før planarbeidet startet. Departementet ga heller ingen føringer for hvordan behovene skulle kartlegges. Planene er til dels mangelfulle og til dels svært varierende i kvalitet og utforming. Godkjenningen av planene har derfor tatt lang tid, og er en av årsakene til at utbyggingen har kommet sent i gang. Utbyggingstempoet må øke dersom planen skal bli gjennomført innen 2006.

Undersøkelsen viser at de fylkeskommunale planene sjelden gjør rede for hvordan samordningen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten skal bli bedre. Sosial- og helsedepartementet kommenterer heller ikke denne problemstillingen i godkjenningen av planene. Helsedepartementet fremholder i sine kommentarer at kravet i helselovene om individuelle planer vil kunne gi en bedre samordning.

Undersøkelsen viser at fylkeskommunene ikke har kartlagt pasientgruppens behov for helsetjenester. Totalt ville fylkeskommunene investere for langt mer enn opptrappingsplanen ga rom for, men det er vanskelig å se beregnings­grunnlaget for investeringene. Fylkeskommunene har i liten grad gjort rede for hvordan de vil øke personellinnsatsen og behandlingen i dagavdeling og poliklinikk. Helsedepartementet deler Riksrevisjonens vurderinger om svakheter i de fylkeskommunale planene, og vil følge opp Riksrevisjonens anmerkninger i den videre dialog med helseforetakene og kommunene.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843