Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Store mangler ved styrings- og rapporteringssystemene i Kripos - Dokument nr. 3:5 (2003-2004)

Store mangler ved styrings- og rapporteringssystemene i Kripos - Dokument nr. 3:5 (2003-2004)

Kriminalpolitisentralens (Kripos) rapportering til Justisdepartementet og Politidirektoratet i årene 1999-2002 gir mangelfull informasjon i forhold til de resultatkrav som er satt. Blant annet gir rapporteringen inntrykk av at flere saker var behandlet innenfor målet for saksbehandlingstid, enn det som var tilfellet.
Publisert 16.01.2004 12:00

Riksrevisjonens undersøkelse, Dokument nr. 3:5 (2003-2004), som ble overlevert Stortinget 19. januar, er en analyse og vurdering av ressursutnyttelse og måloppnåelse i Kripos. Forhold knyttet til bistand, internasjonalt arbeid, etterretning, kompetanseoverføring og styringsdialogen mellom Kripos og overordnet myndighet er også analysert og vurdert.

Undersøkelsen viser at det er betydelig potensial for videreutvikling av styrings- og rapporteringssystemene i Kripos. Bl.a. rapporterte Kripos i 2001 om en måloppnåelse på 98 prosent for narkotikasaker, mens Riksrevisjonens analyse viste at måloppnåelsen var 22 prosent. Kripos har benyttet samme måte å rapportere på i hele perioden undersøkelsen omfatter, 1999–2002. Politidirektoratet har ikke vært klar over hvilken beregningsmåte Kripos har benyttet ved rapporteringen. Kripos skiller heller ikke mellom saksbehandlingstid for fengslingssaker, prioriterte og uprioriterte saker i saksbehandlingssystemet OMNIS, slik kravene er.

I perioden etter at undersøkelsen ble påbegynt er det iverksatt flere tiltak for å heve kvaliteten på arbeidet i Kripos. Tiltakene blir fulgt opp av Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Departementet uttaler at de ser alvorlig på de forholdene som er avdekket, og sier seg enig i at rapporteringsmåten Kripos har benyttet, ikke gir riktig informasjon om saksbehandlingstiden. Det er besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om politi- og lensmannsetatens saksbehandlingssystem (Basisløsning) også skal tas i bruk av Kripos.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843