Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Staten har ikke nådd målene i sin satsing på elektroniske innkjøp - Dokument nr. 3:5 (2004-2005)

Staten har ikke nådd målene i sin satsing på elektroniske innkjøp - Dokument nr. 3:5 (2004-2005)

Den elektroniske markedsplassen, som er en sentral del av regjeringens satsing på elektronisk innkjøp, hadde innen utgangen av 2003 knyttet til seg få offentlige virksom­heter. De målene som var satt for programmet, er følgelig i liten grad oppnådd.
Publisert 20.01.2005 16:00

Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp, Dokument nr. 3:5 (2004-2005), ble overlevert Stortinget 20. januar 2005.

Undersøkelsen omhandler et femårig program etablert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 1999 for å innføre elektronisk handel i offentlig sektor. Målet for den elektroniske markedsplassen i programmet var at halvparten av alle offentlige innkjøp skulle gjennomføres elektronisk innen utgangen av 2003. Undersøkelsen viser at kun 17 virksomheter var knyttet til markedsplassen på dette tidspunktet, noe som utgjorde 0,06 prosent av samlede offentlige driftskjøp.

I undersøkelsen pekes det blant annet på følgende årsaker til den manglende måloppnåelsen: Det har vært stilt små økonomiske rammer til rådighet, programmets styringsgruppe har vært forankret på et for lavt nivå, og programmet har i for liten grad bistått offentlige virksomheter med å samordne sine innkjøp. Riksrevisjonen framhever også at programmet har hatt lite realistiske mål, og reiser spørsmål ved om målsettingene skulle vært endret i løpet av prosjektperioden.

Moderniseringsdepartementet understreker i sitt svar at innføring av elektronisk handel er en krevende prosess, og at årsakene til den manglende måloppnåelsen må søkes både i forhold ved programmet og i den enkelte virksomhet. Departementet vil sette i gang et omfattende arbeid på strategisk nivå etter at E-handelsprogrammet er avsluttet 31. desember 2004. Blant annet vil det se på de samfunnsøkonomiske virkningene av en overgang til elektronisk handel.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:5, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843