Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Det tar for lang tid å behandle gjeldsordningssaker - Dokument nr. 3:5 (2005-2006)

Det tar for lang tid å behandle gjeldsordningssaker - Dokument nr. 3:5 (2005-2006)

En rapport fra Riksrevisjonen viser at saksbehandlingstiden for gjeldsordningssaker fremdeles ikke er innenfor gjeldende tidsfrister på området. Manglende rutiner, utilstrekkelig informasjon og variert kompetanse påvirker fortsatt saksbehandlingstiden. Riksrevisjonen har fulgt opp en rapport om forvaltningen av gjeldsordningsloven fra 1997.
Publisert 19.01.2006 11:55

Dokument nr 3:5 (2005–2006) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven – oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996–97) ble overlevert Stortinget 19. januar 2006.

Gjeldsordningsloven har til formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over egen økonomi. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om namsmyndighetene behandler gjeldsordningssakene innenfor de tidsfristene som framgår av lov og internt regelverk, og om det rapporteres i henhold til dette.
 
Undersøkelsen som blant annet bygger på en gjennomgang av 170 gjeldsordningssaker ved 14 namsmannskontorer, viser at det har vært en reduksjon i saksbehandlingstiden fra forrige undersøkelse. Selv om saksbehandlingstiden er redusert, er tiden fram til åpning eller avslag fortsatt over målet på 90 dager som Justisdepartementet har satt.

Den sentralt utformede informasjonen om gjeldsordningsloven har vært utilstrekkelig og utdatert. Undersøkelsen viser at 10 av 14 namsmannskontorer ikke har skriftlige saksbehandlingsrutiner for behandling av gjeldsordningssaker. Ved sju kontorer er det kun én saksbehandler som arbeider med, og har kunnskap om denne typen saker. Dette gjør ressurstilgangen for disse kontorene spesielt sårbar ved for eksempel sykefravær og personalendringer.

Denne undersøkelsen viser at det er gjort lite fra forrige undersøkelse for å bedre rapporteringsrutinene som sikrer at sakene blir behandlet innenfor gitte tidsfrister. Justisdepartementet har orientert om at det i løpet av 2006 vil bli tatt i bruk et nytt saksbehandlingsverktøy som blant annet vil gi bedre statistikk.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademia bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:5, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843