Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr 3:6 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i Forsvaret

Pressemelding: Dokument nr 3:6 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i Forsvaret

Stortinget har i dag fått overlevert Dokument nr 3:6 (2000–2001) Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i Forsvaret. Undersøkelsen viser at det er behov for å utarbeide en helhetlig plan for gjennomføringen og styringen av omstillingsprosessen. En forutsetning for å få til en tilfredsstillende styring av omstillingsprosessen er blant annet at planverket i Forsvarets militære organisasjon er koordinert med de føringer og direktiver som departementet gir, og at Forsvaret får på plass et tilfredsstillende informasjons- og oppfølgingssystem.
Publisert 14.02.2001 12:00

Formålet med omstillingen på 90-tallet har vært å tilpasse Forsvarets struktur til endrede sikkerhetspolitiske og økonomiske rammebetingelser. Et sentralt mål med omstillingen var å redusere driftsutgiftene for å skaffe midler til nødvendige materiellinvesteringer.

Undersøkelsen viser at Forsvaret ikke har oppnådd driftsinnsparinger i den størrelsesorden som ble forutsatt, og at styringen av omstillingsprosessen har vært kjennetegnet ved en rekke svakheter. Det har manglet en helhetlig plan for gjennomføringen av omstillingen. Organisasjonsstrukturen i Forsvarets overkommando har ikke vært tilpasset de krav som omstillingsprosessen stiller. Det har også vært mangler ved styringssystemene, blant annet planverket i Forsvarets militære organisasjon, og Forsvarets oppfølgings- og informasjonssystem.

Riksrevisjonen tolker departementets svar til undersøkelsen slik at det er full enighet om behovet for bedre styring av omstillingsprosessen, og at Forsvaret allerede er i ferd med å iverksette omorganiseringer som skal gi bedre styring og rapportering i Forsvaret.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist onsdag 14. februar kl. 1200.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843