Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > For dårlig formidling av forskningsresultater - Dokument nr. 3:6 (2004-2005)

For dårlig formidling av forskningsresultater - Dokument nr. 3:6 (2004-2005)

Riksrevisjonen har påvist svakheter i Norges forskningsråds styring og drift av de handlingsrettede forskningsprogrammene. Dette kan ha bidratt til at forskningsresultatene ikke har kommet brukerne av program­forskningen til gode i tilstrekkelig grad. 
Publisert 16.02.2005 12:00

Dokument nr 3:6 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer ble overlevert Stortinget 16. februar. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad Forskningsrådet ivaretar Stortingets intensjoner om at forskningen skal komme styresmaktene, næringslivet og allmennheten til gode. Undersøkelsen omfatter i hovedsak et utvalg på ni handlingsrettede programmer som primært er rettet mot offentlig sektor og bransje- og interesseorganisasjoner.

Undersøkelsen viser at Forskningsrådet ikke har innarbeidet en overordnet strategi for brukerrettet kunnskaps- og teknologiformidling slik Stortinget har bedt om. De enkelte fagområdene i Forskningsrådet har utformet formidlings­strategier, men strategiene er ofte lite konkrete. Dette kan føre til at Forskningsrådets ansvar på dette området ikke blir fulgt godt nok opp.

Undersøkelsen viser videre at:

  • Mange programmer identifiserer i for liten grad målgrupper for forskningen, og de har i varierende grad oversikt over hvilke brukere som er sentrale.
  • En spørreundersøkelse blant brukerne av de undersøkte programmene viser at et flertall av brukerne i fem av de ni programmene ikke er fornøyde med hvor tilgjengelige forskningsresultatene er.
  • Hjemmesiden til Forskningsrådet er bare i begrenset grad tilrettelagt for å finne informasjon om forskningspublikasjoner og forskningsresultater.
  • Mange programmer har i for liten grad utarbeidet konkrete programmålsettinger, og sluttrapporteringen fra programmene er ufullstendig. Dette tyder på at Forskningsrådet i liten grad følger opp rutinene som er utarbeidet for planlegging og rapportering.

Utdannings- og forskningsdepartementet mener at rapporten tar opp temaer i Forskningsrådets programadministrasjon hvor det er et klart forbedringspotensial, og peker på at forskningsformidling vil bli berørt i en kommende stortingsmelding om forskning. Departementet har allerede påbegynt arbeidet med å forbedre de forhold ved Forskningsrådets administrasjon som undersøkelsen har påvist.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843