Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Sentrale mål for investeringer i sykehusutstyr er ikke nådd - Dokument nr. 3:6 (2005-2006)

Sentrale mål for investeringer i sykehusutstyr er ikke nådd - Dokument nr. 3:6 (2005-2006)

Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om sentrale mål for Stortingets bevilgning til utstyrsplanen for sykehus er nådd. Nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer i norske sykehus som ble gjennomført i perioden 1998-2002, innebar en ekstraordinær satsing på 5,3 mrd. kroner. Det stilles også spørsmål ved om helseforetakene har god nok oversikt til å prioritere riktig og legge til rette for en best mulig utnyttelse av investeringene.
Publisert 19.01.2006 12:00

Dette er hovedkonklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus, Dokument nr. 3:6 (2005–2006), som ble overlevert Stortinget 19. januar.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse om sykehusene har fulgt de prioriteringene Stortinget la til grunn for utstyrsplanen, og om rutinene for planlegging av investeringer og opplæring i bruk av medisinsk-teknisk utstyr er i samsvar med de krav som stilles.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittsalderen for alle grupper av medisinsk-teknisk utstyr var åtte år i 1997, og at den fortsatt var den samme ved utgangen av 2003. For de gruppene av utstyr som var prioritert i planen – radiologi-, endoskopi-, overvåkings- og laboratorieutstyr – viser undersøkelsen at gjennomsnittsalderen for radiologi- og laboratorieutstyr er uendret, mens den for endoskopi- og overvåkingsutstyr viser en markant stigning. Den viser også at gjennomsnittsalderen for utstyr bare er redusert i foretakene i Helse Vest RHF. Undersøkelsen viser at et fåtall helseforetak har oversikt over sine investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og framtidig investeringsbehov.

I undersøkelsen påvises det også at helseforetakene, med unntak for foretakene i Helse Vest RHF, har store mangler ved sine rutiner for planlegging av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr. Med unntak for noen foretak i Helse Sør RHF er det også funnet store mangler ved rutinene for opplæring i bruken av medisinsk-teknisk utstyr. Det er store forskjeller mellom sykehusene og mellom avdelingene internt i sykehusene. Kvaliteten på opplæringsrutinene er i tillegg forskjellig avhengig av personellgruppe og tilknytning til sykehuset. Dette kan ha betydning for pasientsikkerheten.

Helse- og omsorgsdepartementet konkluderer i sitt svar til Riksrevisjonen med at rapporten beskriver funn som antyder at helseforetakenes investeringer innen medisinsk-teknisk utstyr kunne vært bedre planlagt, og at de vil sørge for at de regionale helseforetakene tar et fastere styringsgrep på området. Departementet ser alvorlig på at undersøkelsen indikerer svikt rundt opplæringsrutiner, og vil gjennomføre tiltak som sikrer betryggende rutiner knyttet til de krav som er gitt på området.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, telefon: 22 11 67 70

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:6, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843