Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr 3:7 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim

Pressemelding: Dokument nr 3:7 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim

Stortinget har i dag fått overlevert Dokument nr. 3:7 (2000–2001) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim. Undersøkelsen viser at rehabiliteringsarbeidene ved Det Kongelige Slott og Parkveien 45 ble gjennomført med store økonomiske overskridelser. Årsakene til overskridelsene var blant annet mangelfull planlegging, sviktende prosjektstyring og svakheter ved organiseringen i prosjektene.
Publisert 14.02.2001 12:00

Rehabiliteringen av Slottet (Statsbyggs prosjekt nr. 93053) hadde fram til 1. september 1999 kostet 355,1 mill. kroner. Dette innebærer en kostnadsoverskridelse på 184,4 mill. kroner i forhold til opprinnelig kostnadsanslag. Riksrevisjonens undersøkelse viser i tillegg at arbeider som er beregnet til 156,8 mill. kroner ble tatt ut av prosjektet. Det totale økonomiske avviket for rehabiliteringen av Slottet blir dermed 341,2 mill. kroner, og dette utgjør 200 % i forhold til de 170,7 mill. kroner som opprinnelig var til disposisjon for prosjektet. Rehabiliteringsarbeidene i Parkveien 45 hadde en overskridelse på 8,8 mill. kroner (52 %) i forhold til opprinnelig kostnadsramme. Det har ikke vært mulig å fastslå om det var kostnadsoverskridelser for arbeidene ved Stiftsgården.

Slottsprosjektet var et prosjekt av meget spesiell karakter, med et høyt innslag av teknisk, byggfaglig og håndverksmessig kompleksitet, tunge antikvariske hensyn og sterk brukermedvirkning. Riksrevisjonens undersøkelse viser at disse forholdene var kjent for Finansdepartementet som oppdragsgivende departement og Statsbygg allerede på planleggingsstadiet. Undersøkelsen viser videre at kostnadsoverskridelsene i prosjektet i stor grad skyldes at Finansdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Statsbygg undervurderte usikkerheten i prosjektet og organiserte prosjektet slik at det ble en stor grad av parallellitet i programmering, prosjektering og bygging. Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at usikkerheten i prosjektet ikke fikk tilstrekkelige konsekvenser for budsjettering, organisering og departementenes styring av prosjektet.

Undersøkelsen viser at Statsbygg også for rehabiliteringen av Parkveien 45 undervurderte prosjektets kompleksitet, kvalitetskrav, antikvariske krav og prisstigning.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har bl.a. svart at departementet forutsatte at de ordinære betingelser for økonomiforvaltning og prosjektstyring i staten også skulle gjelde for Slottsprosjektet. Finansdepartementet har bl.a. svart at det som oppdragsgivende departement baserte seg på Statsbyggs faglige vurderinger og kostnadsestimater.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist onsdag 14. februar kl. 1200.


Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843