Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Bygging i 100-metersbeltet langs sjøen - Dokument nr. 3:7 (2001-2002)

Bygging i 100-metersbeltet langs sjøen - Dokument nr. 3:7 (2001-2002)

I perioden 1982 – 99 har det blitt godkjent 8 100 nye bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen i Oslofjordområdet og Aust-Agder. Utbyggingen har skjedd til tross for at det fra 1965 har vært et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet bl.a. for at folk skal kunne ha tilgang til strandområder.
Publisert 28.02.2002 12:00

Dette går fram av Riksrevisjonens rapport om bygging i 100-metersbeltet langs sjøen (Dokument nr. 3:7 (2001-2002)) som Stortinget fikk overlevert 28. februar. Målet med rapporten har vært å dokumentere omfanget av utbyggingen som resultat av unntakene fra byggeforbudet, og å belyse hvordan dagens virkemidler fungerer.

I perioden 1982-99 er 1,6 % av de totale arealene i 100-metersbeltet (5 539 dekar) og 1,2 % av den samlede strandstrekningen (69 km) i Oslofjordområdet og Aust-Agder nedbygd. Per 1. januar 2000 legger bygningene i strandområdene beslag på 43 % av 100-metersbeltet og 29 % av strandstrekningen fra svenskegrensen til og med Aust-Agder.

De nye bygningene er godkjent fordi loven åpner for unntak fra forbudet. Det er i stor grad opp til kommunene å bestemme omfanget av utbyggingen. Det er også avdekket store forskjeller i utbyggingen fra kommune til kommune. I områder som omfattes av reguleringsplaner eller kommuneplaner gjelder ikke byggeforbudet. Kommuner kan også gi dispensasjoner fra byggeforbudet for enkeltsaker.

Mye av utbyggingen har skjedd som fortetting, noe som kan ha medført at folks tilgang til strandsonen er blitt dårligere. Det foreligger også planer om videre utbygging i 100-metersbeltet. I løpet av de siste 5 årene har 25 av 35 kommuner i Oslofjord-området og Aust-Agder hatt planer om utbygging i 100-metersbeltet.

Miljøverndepartementet har siden 1999 satt i gang flere tiltak rettet mot bygging i strandsonen. Miljøvernministeren opplyser at han i tillegg vil kreve at fylkesmennene mer aktivt vurderer å stoppe planer som tillater bygging i strandsonen.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843