Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll kan bli mer effektiv - Dokument nr. 3:7 (2003-2004)

Toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll kan bli mer effektiv - Dokument nr. 3:7 (2003-2004)

Riksrevisjonens undersøkelse viser at toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll kan bli mer effektiv ved å bedre styringen og fordelingen av ressursene til kontrollen.
Publisert 12.02.2004 12:00

Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll, Dokument nr. 3:7 (2003–2004), ble overlevert Stortinget 12. februar 2004. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere effektiviteten til toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll, ut fra kravet om at kontrollressursene skal styres dit hvor det er størst risiko for inntektstap for det offentlige og for alvorlige brudd på det regelverket etaten forvalter. I denne forbindelse er kontrollomfanget, kontrollresultatene og variasjoner i kontrollaktivitetene kartlagt og vurdert.

På landsbasis varierer det i betydelig grad hvor ofte en toll- og avgiftspliktig virksomhet kan forvente å bli kontrollert. Denne variasjonen kan blant annet knyttes til den generelle bemanningssituasjonen og tilgangen på kompetanse i de ulike landsdelene. Etatens styring av kontrollressursene har ikke vært tilstrekkelig og har medført at fordelingen av ressursene ikke er tilpasset arbeidsmengden eller risikoen for tap av inntekter og for økonomisk kriminalitet. Undersøkelsen viser også at de risikoanalysene som etaten utarbeider for å velge ut virksomheter til kontroll, neppe kan fungere som et tilfredsstillende verktøy for å sikre en effektiv utvelgelse. Dette skyldes blant annet at analysene er for varierende både i kvalitet og utforming.

Toll- og avgiftsetaten krever inn betydelige midler for det offentlige og etterberegner kontrollerte virksomheter for flere hundre millioner kroner årlig. Riksrevisjonen ser det derfor som viktig at toll- og avgiftsetaten styrker denne viktige kontrollfunksjonen. Dette gjelder særlig den største tollregionen som over tid har hatt den laveste relative kontrolldekningen, men totalt sett de største økonomiske etterberegningene av kontrollerte virksomheter.

Finansdepartementet er enig i at det er behov for å styrke effektiviteten til toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll blant annet gjennom en bedre fordeling av etatens ressurser. Departementet viser til at omorganiseringen av toll- og avgiftsetaten med blant annet sammenslåingen av ti tolldistrikter til seks tollregioner 1. januar 2004, vil legge til rette for en mer effektiv kontrollvirksomhet enn i dag.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843