Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Apoteknæringen har høy avanse på kopilegemidler - Dokument nr. 3:7 (2008-2009)

Apoteknæringen har høy avanse på kopilegemidler - Dokument nr. 3:7 (2008-2009)

Legemiddelprisene i Norge er blant de laveste i Vest-Europa, samtidig som andelen kopilegemidler er lav. Apoteknæringen (apotek og grossister) har imidlertid høy avanse på kopilegemidler. Den gjennomsnittlige avansen er betydelig høyere enn for tilsvarende pakninger for originallegemidler.
Publisert 12.03.2009 12:00

Dokument nr. 3:7 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler ble oversendt Stortinget 12. mars.

Prisundersøkelsen viser at Norge har lave priser på legemidler sammenlignet med et utvalg vesteuropeiske land. Dette gjelder både for patenterte legemidler og for kopilegemidler.

Ifølge Riksrevisjonens beregninger var apoteknæringens gjennomsnittlige avanse for kopilegemidler godt over 500 prosent i 2006 og over 400 prosent i 2007. Den gjennomsnittlige avansen i kroner per pakning for kopilegemidler ligger betydelig over den gjennomsnittlige avansen per pakning for de tilsvarende originallegemidlene. Avansen på kopilegemidler med trinnpris er, i motsetning til avansen på originallegemidler, ikke regulert. Trinnprisen er en fastsatt maksimalpris ut fra apotek, som gjelder for et utvalg kopilegemidler som er vurdert som likeverdige med originallegemidlet.

Undersøkelsen viser at Norge har den laveste andelen av kopilegemidler i Skandinavia, og at den er betydelig lavere enn i Danmark. Det synes derfor mulig å øke andelen av kopilegemidler som omsettes på blå resept innenfor en medisinsk forsvarlig ramme.

Helse- og omsorgsdepartementet har over flere år stilt krav til Legemiddelverket om å effektivisere rutinene for å søke om markedsføringstillatelser av kopilegemidler. Til tross for dette er det fortsatt lange saksbehandlingstider. Undersøkelsen viser at det i både 2007 og 2008 knapt var noen av søknadene som ble behandlet innenfor den normerte saksbehandlingstiden på 30 dager. Konsekvensen er at kopilegemidler kommer tilsvarende sent på markedet. Dermed blir prisene høyere enn nødvendig.

Videre har Legemiddelverket svak kontroll med legemiddelprodusentenes innrapporterte prisopplysninger. Disse opplysningene er grunnlaget for fastsettelsen av maksimalprisen på originallegemidler, og en del av beregningsgrunnlaget for trinnprisen.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne.
Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok 3:7 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843