Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Flere kritikkverdige forhold knyttet til statens kjøp og bruk av konsulenttjenester - Dokument nr. 3:8 (2003-2004)

Flere kritikkverdige forhold knyttet til statens kjøp og bruk av konsulenttjenester - Dokument nr. 3:8 (2003-2004)

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er en omfattende mangel på kontrakter, og flere virksomheter bryter regelverket for offentlige anskaffelser. Innkjøpspraksisen kan svekke konkurransen ved kjøp av konsulenttjenester.
Publisert 18.03.2004 12:00

Dokument nr. 3:8 (2003–2004) Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten ble overlevert Stortinget 18. mars 2004. I undersøkelsen har Riksrevisjonen kartlagt 74 statlige virksomheters kjøp og bruk av konsulenttjenester i 2002. Til sammen brukte disse virksomhetene 2,3 milliarder kroner på konsulenttjenester dette året.

Undersøkelsen dokumenterer en omfattende mangel på kontrakter i statlige virksomheters kjøp av konsulenttjenester. I alt 73 prosent av virksomhetene manglet kontrakt for minst ett av sine konsulentkjøp i 2002. Det framgår også av undersøkelsen at svært få statlige etater har utarbeidet skriftlige strategier for konsulentkjøp, og flertallet av virksomhetene mangler også retningslinjer for denne typen innkjøp. Etter Riksrevisjonens vurdering er det derfor helt nødvendig at den enkelte virksomhet forbedrer sin praksis for styring og oppfølging av konsulentbruken.

I undersøkelsen oppgir seks virksomheter at de i 2002 delte opp anskaffelser med kontraktsverdi på over 200 000 kroner for å kunne anskaffe tjenesten direkte fra én leverandør i stedet for å hente inn tilbud fra flere leverandører. En slik omgåelse av regelverket er ulovlig og bidrar til å redusere konkurransen om konsulentoppdrag. Undersøkelsen viser også at godt over halvparten av virksomhetene ikke førte anskaffelsesprotokoll for alle sine kjøp på over 200 000 kroner, slik regelverket krever.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet er enig med Riksrevisjonen i at forholdene som avdekkes kan innebære en risiko for svak styring og oppfølging av det enkelte konsulentkjøp. Riksrevisjonen ser positivt på at departementet har satt i verk flere tiltak for at lov om offentlige anskaffelser i større grad skal følges. Det er også positivt at Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil styrke informasjons- og veiledningsfunksjonen overfor statlige virksomheter ved kjøp av konsulenttjenester.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843