Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:9 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker

Pressemelding: Dokument nr. 3:9 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker

Stortinget har i dag fått overlevert Dokument nr. 3:9 (2000-2001) Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker.
Publisert 22.06.2001 13:00

Undersøkelsen viser at noen av prosjektene under Handlingsplan for atomsaker har bidratt til å øke sikkerheten mot ulykker ved atominstallasjoner i Russland og andre øst-europeiske stater, mens andre prosjekter har vært preget av stillstand, forsinkelser og manglende måloppnåelse. Blant annet er flere større investeringsprosjekter enten forsinket eller har stoppet opp. Riksrevisjonen peker også på at det har vært beskjeden aktivitet knyttet til målsettingen om at handlingsplanen skal medvirke til å redusere behovet for atomenergi i Nordvest-Russland.

Handlingsplan for atomsaker ble utformet i 1995, og det er så langt bevilget i alt 590 millioner kroner til planen. Den norske innsatsen konsentreres i hovedsak om Nordvest-Russland, men med enkelte prosjekter i de baltiske og de sentral- og østeuropeiske statene. Det overordnede målet for norsk bistand til atomvirksomhet er å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet mot radioaktiv forurensning og forurensning fra kjemiske stridsmidler i Russland og andre øst-europeiske stater.

Som et mer vellykket prosjekt under handlingsplanen viser revisjonen eksempelvis at faren for en ulykke ved Kola kjernekraftverk er redusert blant annet som et resultat av norsk bistand. Men det er samtidig sannsynlig at kjernekraftverket vil bli gitt forlenget driftstillatelse fordi sikkerhetstilstanden ved kjernekraftverket er merkbart forbedret. Dette vil i så fall være i strid med målsettingen om at arbeidet ikke skal forlenge verkets levetid.

Eksempler på prosjekter som er forsinket eller har en usikker framtid, er bygging av et spesialfartøy for transport av brukt kjernebrensel og annet atomavfall fra utrangerte atomubåter og etablering av lager for fast radioaktivt avfall på Kola. Likeledes har byggingen av et nytt mellomlager for brukt kjernebrensel ved Majak-anlegget i Ural stoppet opp.

Ifølge Utenriksdepartementet har de siden 1997 i økende grad forsøkt å benytte handlingsplanens midler til bygging av infrastruktur i Russland fordi landet mangler nødvendig utstyr og installasjoner for å transportere, behandle og lagre brukt uranbrensel og radioaktivt avfall. Det at flere større investerings- og utviklingsprosjekter er forsinket eller har stoppet opp, forklarer departementet med at det fra norsk side er stilt krav til den russiske motpart som de ikke umiddelbart har kunnet akseptere eller innfri.

Utenriksdepartementet er i hovedsak enig i Riksrevisjonens funn og vurderinger, og har uttalt at det allerede er gjennomført tiltak for å forbedre og effektivisere arbeidet med Handlingsplan for atomsaker.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist fredag 22. juni kl. 1000.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843