Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svak kontroll med utslipp av farlige kjemikalier i arbeidsliv og landbruk - Dokument nr. 3:9 (2001-2002)

Svak kontroll med utslipp av farlige kjemikalier i arbeidsliv og landbruk - Dokument nr. 3:9 (2001-2002)

Det er stor usikkerhet knyttet til miljøvernmyndighetenes utslippstall over helse- og miljøfarlige kjemikalier. Arbeidstilsynet har ikke oversikt over hvilke farlige kjemikalier som blir brukt i arbeidslivet, og landbrukstilsynet kontrollerer i meget liten grad bruken av plantevernmidler.
Publisert 28.06.2002 14:00

Dette går fram av Riksrevisjonens rapport om myndighetenes kontroll med helse- og miljøfarlige kjemikalier (Dokument nr. 3:9 (2001-2002)) som Stortinget fikk overlevert 28 juni. Målet med revisjonen har vært å undersøke hvordan myndighetene håndterer utfordringene knyttet til utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier.

For Statens Forurensningstilsyn viser Riksrevisjonens undersøkelse at det er begrenset kunnskap om viktige kilder til utslipp av flere prioriterte kjemikalier.

Arbeidstilsynet har i liten grad oversikt over bruken av kjemikalier som utgjør kjemisk helsefare i arbeidslivet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet opplyser at de har igangsatt et evaluerings- og utviklingsprosjekt for Arbeidstilsynet. Riksrevisjonen forutsetter at Arbeidstilsynet i dette arbeidet tar tak i de faglige utfordringene som gjelder bruk av farlige kjemikalier i arbeidslivet.

Når det gjelder kontrollen med bruken av plantevernmidler konkluderer Riksrevisjonen at landbruksmyndighetene i svært liten grad har hatt oversikt over den faktiske bruken av denne typen kjemikalier. Landbruksministeren opplyser at departementet vil følge opp de resultater og vurderinger Riksrevisjonen har kommet til vedrørende kontroll med plantevernmidler.

Rapporten viser at brudd på regelverket som regulerer bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier svært sjelden blir politianmeldt. Riksrevisjonen forventer at myndighetene i større grad følger opp regelbrudd og nytter dette som et virkemiddel for å styrke den allmennpreventive virkningen av regelverket. Miljøvernministeren opplyser i denne sammenheng at han vil se til at Statens forurensningstilsyn holder en streng anmeldelsespraksis i tiden fremover.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843