Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mangelfull bevaring og sikring av viktige museumssamlinger - Dokument nr. 3:9 (2002-2003)

Mangelfull bevaring og sikring av viktige museumssamlinger - Dokument nr. 3:9 (2002-2003)

Ved flere statlige museer er oppbevaringsforholdene utilfredsstillende. Mange samlinger er dårlig beskyttet mot nedbrytende faktorer. Tiltakene for å sikre samlingene mot tyveri og plutselige ødeleggelser er heller ikke gode nok. Resultatet er at mulighetene for tilfredsstillende langtids­oppbevaring av samlingene svekkes.
Publisert 16.09.2003 16:00

Dette går fram av Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer, som ble oversendt Stortinget 16. september. Undersøkelsen omfatter de kulturhistoriske og de naturhistoriske museene ved Universitetet i Oslo, Bergen Museum, Nasjonalgalleriet og Arkeologisk museum i Stavanger.

Mange samlinger oppbevares under forhold som gir utilstrekkelig beskyttelse mot nedbrytende faktorer som ugunstig klima, skadelig lys og biologisk nedbryting. Dessuten er tiltakene for å sikre samlingene mot tyveri og plutselige ødeleggelser som brann, vannskade eller naturkatastrofe, ofte ikke tilstrekkelige.

Oppbevaringsforholdene og sikringstiltakene er gjennomgående bedre ved Nasjonalgalleriet og Arkeologisk museum i Stavanger, som sorterer under Kultur- og kirkedepartementet, enn ved universitetsmuseene som ligger innenfor Utdannings- og forsknings­departementets forvaltningsområde.

Undersøkelsen viser videre at det er svakheter ved styringen av museene. Blant annet har universitetsmuseene ikke hatt tilstrekkelig systematikk og planmessighet i styringen av arbeidet med bevaring og sikring av samlingene, og rapporteringen til universitetsledelsen og departementet er mangelfull.

Både Utdannings- og forskningsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet framholder i sine kommentarer til undersøkelsen at flere av de vesentligste manglene ikke vil kunne rettes på uten betydelige investeringer i bygningsmassen. Utdannings- og forskningsdepartementet gir likevel uttrykk for at det er mulig å rette opp en del av de svakhetene som er påvist gjennom tiltak som kan gjennomføres innenfor nåværende økonomiske ramme. Riksrevisjonen understreker betydningen av at det settes i verk tiltak for å bedre oppbevaringsforholdene, og understreker at departementene har det overordnete ansvaret for at samlingene bevares og sikres på en forsvarlig måte.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843