Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Forvaltningsrevisjonen i Riksrevisjonen får god karakter

Forvaltningsrevisjonen i Riksrevisjonen får god karakter

Forvaltningsrevisjonen i den norske Riksrevisjonen får god karakter av en internasjonal gruppe som har vurdert ulike sider ved måten denne revisjonen gjennomføres på. Riksrevisjonens praksis for forvaltnings­revisjon er hensiktsmessig utformet, produksjonen er effektiv, og  forvaltnings­revisjonene er av høy kvalitet, heter det i rapporten (fagfellevurderingen). Medarbeidere i den britiske, svenske og danske riksrevisjonen har foretatt vurderingen.
Publisert 22.11.2005 16:00

Fagfellevurderingen har pågått i litt over et år, og teamet leverte sin rapport 22. november. De har bl.a. vurdert om revisjonen bidrar til Stortingets kontroll med forvaltningen, om den bidrar til forbedringer i forvaltningen og om revisjonen følger nasjonale og internasjonale standarder på området.

Det er en enstemmig oppfatning blant medlemmene av teamet at resultatene fra fagfellevurderingen gir Stortinget, forvaltningen og offentligheten rimelig sikkerhet for at Riksrevisjonens praksis for forvaltningsrevisjon er hensiktsmessig utformet, at produksjonen er effektiv, og at forvaltnings­revisjonene er av høy kvalitet. Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner er grundige og godt dokumenterte.

Teamet framhever også at Riksrevisjonen er en ”lærende organisasjon”, at de ansatte aktivt søker etter gode framgangsmåter og nye ideer.

Selv om Riksrevisjonen jevnt over får positiv omtale, foreslår de også en god del forbedringspunkter. Revisjonsteamet peker bl.a. på disse områdene der revisjonen bør ha oppmerksomhet i tiden framover:

  • gjennomføring av forvaltningsrevisjoner i rett tid, slik at informasjonen og analysene i rapportene som legges fram for Stortinget, er så oppdatert som mulig
  • økt effekt i forvaltningen av Riksrevisjonens gode revisjoner og rapporter
  • utvikling av den interne kommunikasjonen og Riksrevisjonens kommunikasjon med Stortinget og departementene, med sikte på støtte til forbedringer i aktualitet og effekt

Rapporten ligger som vedlegg i høyre kolonne.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843