Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Manglende kontrollrutiner for pensjonsutbetalinger til tidligere stortingsrepresentanter

Manglende kontrollrutiner for pensjonsutbetalinger til tidligere stortingsrepresentanter

Riksrevisjonen har avdekket seks tilfeller av feilaktige utbetalinger og påpekt manglende kontrollrutiner for utbetaling av pensjoner til tidligere stortingsrepresentanter. - Oppfølging og avklaring overfor de enkelte berørte er imidlertid pensjonsstyrets ansvar, understreker riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 27.08.2008 14:56

Stortingets pensjonsstyre ble første gang varslet om funnene i april i år gjennom en foreløpig rapport. På bakgrunn av pensjonsstyrets svar ble det overlevert endelig rapport 25. juni.

Pensjonsordningen har som intensjon å sikre tidligere stortingsrepresentanter en basisinntekt. Det er derfor ikke avkortningsregler for stortingspensjonen.
- Reglene er klare, sier Kosmo. Har du tjent en eneste krone mer enn det du har fått i pensjon for gjeldende år, skal du tilbakebetale hele pensjonsutbetalingen

Riksrevisjonens kritikk går primært på manglende kontrollrutiner. Riksrevisjonens konklusjoner er basert på de opplysninger som er mottatt fra pensjonsstyret, Statens pensjonskasse, det sentrale folketrygdregisteret, offentlige skattelister og arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret.
- Dialog med berørte enkeltpersoner har vært og er pensjonsstyrets ansvar, understreker Kosmo. Dette er i tråd med vanlig revisjonspraksis.

Lenke til oversendelsesbrev og rapport med vedlegg sendt styret for Stortingets pensjonsordning for stortingsrepresentanter finnes i høyre spalte. Personopplysninger er sladdet med hjemmel i offentlighetsloven § 5a og § 6 nr. 5.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843