Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens ”pålegg” om redusert overtid i politiet

Riksrevisjonens ”pålegg” om redusert overtid i politiet

Publisert 28.11.2002 12:00

I flere oppslag i media i den senere tid, bla. Aftenpostens aftenutgave 25.11 og Dagbladet 23. 11 gis det et inntrykk av at Riksrevisjonen har pålagt Oslo-politiet ikke lenger å bruke overtid. Dette medfører ikke riktighet.

Den enkelte etat har et selvstendig ansvar for sitt eget budsjett. Riksrevisjonens oppgave er å påse at budsjettene blir fulgt, å revidere regnskapene og evt. anmerke brudd på regelverk eller andre forhold som er kritikkverdige. Det er ikke Riksrevisjonens oppgave å gripe inn i styringen av den reviderte virksomhet.

Riksrevisjonen har i forbindelse med revisjonen av regnskapet for 2001 for Oslo politidistrikt tatt opp en del forhold rundt overtidsbruken ved distriktet (Dok. nr. 1 (2002-2003)). Dette gjelder i hovedsak omfanget av overtid totalt sett, fordelingen mellom forhøyet og ordinær overtidsgodtgjørelse, manglende overordnet styring av overtidsbruken, brudd på Arbeidstidsbestemmelsene for politi- og lensmannsetaten, samt mangler i forhold til dokumentasjon av overtid.

Disse forholdene gjelder for regnskapsåret 2001. Riksrevisjonen har foreløpig ikke revidert lønnsområdet ved Oslo politidistrikt for 2002.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843