Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Sluttdokumentet fra norsk-russisk revisjon av fiskeriforvaltningen i Barentshavet og Norskehavet undertegnet

Sluttdokumentet fra norsk-russisk revisjon av fiskeriforvaltningen i Barentshavet og Norskehavet undertegnet

Den norske riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon har i Moskva mandag 18. juni undertegnet et sluttdokument – et "Memorandum" – vedrørende resultatene fra en parallell revisjon av den norske og den russiske fiskeriforvaltningen i Barentshavet og Norskehavet. Parallellrevisjonen har sitt utgangspunkt i det ulovlige, urapporterte og uregistrerte fisket som har funnet sted i Barentshavet og Norskehavet de senere år.
Publisert 18.06.2007 10:00

Parallellrevisjonen har tatt for seg følgende seks hovedområder: 1. Beregning av det ulovlige og uregistrerte fisket av torsk i Barentshavet og Norskehavet i 2004 og 2005; 2. Overholdelse av vedtak fattet av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon; 3. Fiskerikontrollen; 4. Sanksjonering ved brudd på fiskeriregelverket; 5. Nasjonalt system for kvotefordeling; 6. Gjennomføring av de felles norsk-russiske fiskeriforskningsprogrammene.

Parallellrevisjonen har avdekket at det er til dels betydelige forskjeller mellom den norske og den russiske fiskeriforvaltningen under samtlige av disse hovedområdene. Den norske og den russiske riksrevisjonen er derfor enige om å følge opp parallellrevisjonen om tre år for å vurdere om resultatene av revisjonen har bidratt til en mer effektiv fiskeriforvaltning i Barentshavet og Norskehavet, og om revisjonen har bidratt til å løse problemene med ulovlig fiske og omlasting i disse havområdene.

I tillegg til å beskrive de viktigste resultatene fra revisjonen, setter memorandumet også et spesielt fokus på de områdene som pr. i dag synes å representere de største utfordringene for fiskeriforvaltningen og det norsk-russiske forvaltningssamarbeidet. Dette gjelder:

  • Samarbeidet mellom norske og russiske fiskerimyndigheter for å analysere informasjon om overfiske av torske- og hysekvotene i Barentshavet i 2005;
  • Implementeringen av Fiskerikommisjonens vedtak på 33. og 34. sesjon om informasjonsutveksling knyttet til satellittsporing, omlasting og landinger i 3. lands havner;
  • Gjennomføringen av fysiske kontroller av fangst, omlastingsoperasjoner og landinger i 3. land;
  • De lovmessige og straffeprosessuelle utfordringene knyttet til anvendelsen av sanksjoner ved overtredelser av fiskeriregelverket;
  • Sammenhengen mellom de nasjonale systemene for kvotefordeling og kontrollen med uttaket av fisk;
  • Rammebetingelsene for gjennomføringen av norske og russiske forskningstokt.

I tillegg til å rette et spesielt fokus på overfiskeproblematikken i Nordområdene, har parallellrevisjonen også bidratt til å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom den norske og den russiske riksrevisjonen mer generelt. Med utgangspunkt i erfaringene fra dette prosjektet vil det i årene som kommer også kunne bli aktuelt å igangsette parallellrevisjoner på andre forvaltningsområder hvor Norge og Russland har felles interesser.

Bakgrunn:
Parallellrevisjonen ble initiert av den russiske riksrevisoren, Sergej V. Stepashin, høsten 2005 etter at han tidligere samme år hadde fått en presentasjon i det norske Fiskeridirektoratet av overfiske og omlasting i Barentshavet. I juni/juli 2006 undertegnet de to lands riksrevisorer, Jørgen Kosmo og Stepashin, en avtale som nærmere beskrev de forskjellige temaene for revisjonen. Etter dette har den norske og den russiske riksrevisjonen, hver for seg og på selvstendig grunnlag, gjennomført en forvaltningsrevisjon av fiskeriforvaltningen på henholdsvis norsk og russisk side. Partene har imidlertid hatt regelmessig kontakt gjennom hele revisjonsprosessen. Memorandumet er basert på de to riksrevisjonenes rapporter fra parallellrevisjonen.

Memorandumet og den foreløpige norske rapporten er lagt ved, se i høyre kolonne.


 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843