Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mosambik lever ikke opp til giverlandenes forventninger i kampen mot korrupsjon - Dokument nr. 3:11 (2008-2009)

Mosambik lever ikke opp til giverlandenes forventninger i kampen mot korrupsjon - Dokument nr. 3:11 (2008-2009)

Målene om redusert korrupsjon i Mosambik er ikke nådd, selv om det er gjort et bra grunnarbeid. Dårlig kvalitet på regnskapsdata og administrative data gjør det også vanskelig å måle effekten av budsjettstøtten.  – Antikorrupsjonsarbeidet må overvåkes nøye i tiden framover, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 07.05.2009 12:30

Dok. nr. 3: 11 (2008–2009) Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik, ble overlevert Stortinget 7. mai. Undersøkelsen er et samarbeid mellom den norske, svenske og danske riksrevisjonen.

Undersøkelsen viser at det ved utgangen av 2007 ikke var avsagt dom i noen korrupsjonssaker. Imidlertid er det i løpet av 2008 registrert en viss bedring. Blant annet har det til nå vært domfellelse i 31 korrupsjonssaker. Selv om myndighetene har vist noe mer innsats for å bekjempe korrupsjonen, er dette et av de mest utfordrende punktene i relasjonen mellom giverlandenes og myndighetene i Mosambik.

Undersøkelsen viser også at selv om kvaliteten på regnskapsrapportene er blitt bedre, gir de ikke giverlandene tilstrekkelig informasjon om regnskapet er korrekt. Bl.a. er bare om lag en fjerdedel av Mosambiks statsbudsjett registrert via den direkte betalingsfunksjonen i det elektroniske regnskapssystemet e-SISTAFE. Kapasiteten og kompetansen hos regnskapspersonellet vurderes heller ikke som tilstrekkelig.

Informasjon som er tatt inn i rapporter fra givernes årlige gjennomganger av oppnådde resultater bygger delvis på administrative data. Det er imidlertid uklart hvorvidt giverne og myndighetene i Mosambik betrakter informasjonen som tilstrekkelig pålitelig. Spørsmålet om datakvalitet vies ikke særlig oppmerksomhet blant giverne.

Undersøkelsen viser imidlertid at giverne og myndighetene i Mosambik har etablert og tatt i bruk en omfattende kontrollordning som skaffer relevant informasjon til givernes oppfølging. Undersøkelsen dokumenterer et høyt antall arbeidsgrupper, og som følge av dette blir det brukt store ressurser både fra givernes og myndighetenes side. –Vi mener ressursbruken ikke er i tråd med formålet med giverlandssamarbeidet som er å redusere kostnadene knyttet til oppfølging og kontroll, sier Kosmo.

Utenriksdepartementet deler Riksrevisjonens konklusjon om at grunnlaget for kampen mot korrupsjon er lagt, men at resultatene hittil i liten grad har materialisert seg tydelig.

Dokumentet kan hentes via lenken til høyre eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok.. nr. 3:11 (2008-2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843