Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Russisk og norsk riksrevisjon enige om oppfølging av revisjonen av forvaltningen av fiskeressursene

Russisk og norsk riksrevisjon enige om oppfølging av revisjonen av forvaltningen av fiskeressursene

Den norske og russiske riksrevisjonen er enige om å videreføre parallellrevisjonen av forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet. En avtale om oppfølgingen ble undertegnet i Moskva tirsdag. De to riksrevisjonene gjennomførte en parallell revisjon av fiskeriforvaltningen i området i 2006-2007, og en rapport ble overlevert Stortinget i oktober 2007.
Publisert 01.02.2008 13:26

–Det er med stor tilfredshet vi kan konstatere at det nå er bred enighet mellom de to riksrevisjonene om å gå videre med revisjonen av fiskeressursene i disse viktige havområdene, og at det er en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Målet med revisjonen er å effektivisere forvaltningen av felles fiskeressurser i Barentshavet og Norskehavet, og å bidra til at problemene med ulovig fiske og omlasting av fangster i disse havområdene blir redusert. Revisjonen vil pågå fram til 2010.

Den norske og russiske riksrevisjonen skal i fellesskap bl.a. undersøke hvordan fiskeriforvaltningen i begge land samarbeider når det gjelder analyse av overfisket, og hvordan totaluttaket av torsk og hyse i de to havområdene blir beregnet. Undersøkelsen vil også se nærmere på hvordan dagens lov og regelverk når det gjelder overtredelser og sanksjoner mot overtredere praktiseres, og hvor effektivt samarbeidet mellom de ulike involverte instansene på dette området fungerer.

De to lands riksrevisjoner skal i fellesskap gjennomføre intervjuer med representanter fra forvaltningsorganer og påtalemyndigheten i begge land.

Den første delrapporten vil bli levert Stortinget i begynnelsen av 2009

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843