Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Skatteetatens kontroll av næringsdrivende og selskaper har fortsatt svakheter

Skatteetatens kontroll av næringsdrivende og selskaper har fortsatt svakheter

Reorganiseringen av skatteetaten i perioden 2008–2009 har på vesentlige områder ført til en forbedret skatteforvaltning. Målet om å styrke kontroll og innkrevingsvirksomheten overfor næringsdrivende og selskaper er imidlertid ikke nådd. - I tillegg tar klagesaksbehandling for lang tid, og Skatteopplysningen og skattekontorene gir for dårlige svar til brukerne, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 06.12.2011 11:30

Dokument 3:4 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen i skatteetaten ble overlevert Stortinget 6. desember 2011.

Selv om reorganiseringen av skatteetaten har ført til styrking av arbeidet mot skattekriminalitet, viser undersøkelsen at kontrollen av næringsdrivende og selskaper samlet sett ikke er styrket. – Dette vil kunne føre til mangelfull avdekking av skatte- og avgiftsunndragelser og svekke den preventive effekten av kontrollvirksomheten, påpeker Kosmo.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at klagebehandling knyttet til klagenemndene for henholdsvis skatt og merverdiavgift fortsatt tar for lang tid, og at det har vært en negativ utvikling i perioden 2006–2010. For begge klagetyper kan sakene omfatte store beløp, og lang saksbehandlingstid på disse områdene kan ha negativ innvirkning både på næringsvirksomhet og for den enkelte skattyter.

Etaten har utvidet servicetilbudet til brukerne ved å opprette Skatteopplysningen som en landsdekkende telefontjeneste. Undersøkelsen viser likevel at tilgjengeligheten til Skatteopplysningen er dårligere i den tiden av året brukerne har mest behov for bistand. Selv om kontorstrukturen ikke ble vesentlig endret ved reorganiseringen, er flere kontorer nedlagt siden 2002. - Tilgjengelighet til skattekontorene har fortsatt stor betydning for mange brukere, og det er derfor viktig at skatteetaten iverksetter tiltak som kompenserer for redusert tilgjengelighet til etatens kontorer, sier Kosmo.

Skatteetaten har også profesjonalisert tilbudet til brukerne ved å etablere veiledning som en egen tjeneste. Det er likevel behov for å bedre kvaliteten i svarene Skatteopplysningen og skattekontorene gir til brukerne.

Finansdepartementet slutter seg i all hovedsak til Riksrevisjonens vurderinger, og sier at skatteetaten har iverksatt flere tiltak som vil gi enkelte forbedringer i allerede i 2011.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:4 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten, telefon 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843