Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Såkornfondene: – Ingen store vekstbedrifter har vokst fram
Illustrasjon: Kornbjeller, grafer og tannhjul

Såkornfondene: – Ingen store vekstbedrifter har vokst fram

​Såkornfondene skal få fram flere nye levedyktige vekstbedrifter, men så langt er det ingen store vekstbedrifter som har vokst fram fra såkornfasen. – Nærings- og fiskeridepartementet bør legge bedre til rette for oppfølging av ordningenes resultater, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 16.02.2016 13:00

Dokument 3:8 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater ble overlevert Stortinget 16. februar 2016.

Såkornfondene skal bidra til å realisere flere levedyktige vekstbedrifter. Den første "bølgen" av såkornmidler kom i 1998, "bølge 2" kom i 2006, mens den tredje bølgen kom i 2013.

Fondenes investeringer i oppstartbedrifter i såkornfasen har bidratt til at det har vokst fram flere bedrifter med mellom 10 og 20 ansatte, og noen få med opp til 40 ansatte. I perioden 1998-2014 har imidlertid ingen utviklet seg til å bli store vekstbedrifter.

– Vår vurdering er at det kan vokse fram noen bedrifter med høy salgsverdi blant de investeringene som bølge 2-fondene fortsatt eier. Utviklingen for de bedriftene som er solgt til nå, tilsier allikevel at det er høyst usikkert om det vil bli noen store bedrifter med mange ansatte i Norge, sier Per-Kristian Foss.

For lite systematisk oppfølging av såkornordningene

Innovasjon Norge har ansvaret for å administrere såkornordningen og for å velge forvaltere. Riksrevisjonens undersøkelse viser at Innovasjon Norge i for liten grad har sørget for spredning av bestepraksis mellom fondene, risikoanalyser av fondenes situasjon over tid og rutiner for eierstyring av de fondene staten eier. I tillegg mangler Innovasjon Norge en klar plan for håndtering av 16 bedrifter som det har overtatt fra avviklede såkornfond. Alle oppgavene tilknyttet såkornordningene i Innovasjon Norge forvaltes av få personer.

– Nærings- og fiskeridepartementet bør forsikre seg om at Innovasjon Norge legger til rette for en mindre sårbar og mer systematisk oppfølging av såkornordningene. Dette kan sikres gjennom blant annet deling av beste praksis, risikoanalyser av fondene og retningslinjer for eierstyring, uttaler riksrevisoren.

Fond vil ikke kunne tilbakebetale deler av lån og renter til staten

Hvis fondene skal tilbakebetale lån, renter og egenkapital til staten og private investorer, må salgsgevinstene være høye nok til å dekke tap utover tapsfondet i tillegg til administrasjonskostnader.

– Historisk avkastning fra lignende fond i Europa og realiserte investeringer i de norske såkornfondene så langt, gir lave forventninger til at fondene vil oppnå positiv avkastning. Flere fond i bølge 2 vil ikke være i stand til å betale tilbake deler av lånebeløpet og rentene de skylder staten når de skal avvikles i perioden 2018-2023, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:8 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, telefon 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen, mobil 959 33 834

 Om såkornfondene

  • 1998: Landsdekkende og regionale såkornfond "bølge 1". Staten bidro med 388 mill. kroner
  • 2006: Landsdekkende og distriktrettede såkornfond "bølge 2". Staten har stilt  1305 mill. kroner til rådighet.
  • 2013: Egenkapitalfinansiert, landsdekkende såkornkapitalordning "bølge 3". Staten har stilt 800 mill. kroner til rådighet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843