Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svakheter i Sjøfartsdirektoratets saksbehandling og styringsinformasjon

Svakheter i Sjøfartsdirektoratets saksbehandling og styringsinformasjon

Sjøfartsdirektoratet har i liten grad utviklet prosedyrer og rutiner for å sikre god kvalitet i dokumentkontrollen av fartøy og sjøfolk. Direktoratet mangler også styringsinformasjon i tilknytning til saksbehandlingen. – Dette medfører økt risiko for feil i saksbehandlingen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 29.04.2010 13:30

Dokument 3:8 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk ble overlevert Stortinget 29. april 2010.

Fravær av vesentlig styringsinformasjon medfører at Sjøfartsdirektoratet ikke har et godt grunnlag for å følge opp egne aktiviteter, ressursbruk og resultater. Manglende styringsinformasjon gjelder blant annet ufullstendige oversikter over antall klager, saksbehandlingstid, og antall behandlede og ubehandlede saker.

Sjøfartsdirektoratet har i liten grad utviklet prosedyrer og sjekklister for dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk. Gode saksbehandlingsrutiner for å sikre at fartøy og sjøfolks kvalifikasjoner er i tråd med regelverket har stor betydning for sjøsikkerheten. – Manglende saksbehandlingsrutiner kan øke risikoen for feil i vedtak, sier Kosmo.

Undersøkelsen viser også uryddighet i tilknytning til arkivpraksis. Sjøfartsdirektoratet har utelatt dokumentasjon fra offentlig journal, og det framgår også at enkelte saksmapper ikke inneholder all nødvendig informasjon. – Det er alvorlig at informasjon unndras fra offentlig journal, framhever Kosmo. – Det er viktig å arkivere all dokumentasjon som er vesentlig for saken, for å sikre etterrettelighet og etterprøvbarhet.

Nærings- og handelsdepartementet erkjenner at Sjøfartsdirektoratet har et forbedringspotensial for økt kvalitet i saksbehandlingen, og har i tildelingsbrevet til Sjøfartsdirektoratet for 2010 stilt en rekke krav om forbedring av direktoratets internkontroll og styringsinformasjon.

Dokumentet kan hentes fra lenken til høyre, eller bestilles fra Fagbokforlaget AS telefon 55 38 66 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dokument 3:8 (2009–2010), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen
Telefon: 22 24 11 74/ 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843