Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Risiko for misligheter ved anskaffelser i Statens vegvesen
Dokumentets forsideillustrasjon: Anleggsmaskiner, vei, paragraf, diagram, veiarbeidsskilt

Risiko for misligheter ved anskaffelser i Statens vegvesen

​– Etaten har et godt formelt rammeverk, men det er ikke iverksatt godt nok. Dette gir risiko for misligheter i en statlig virksomhet som med årlige anskaffelser på over 40 milliarder kroner er en av de største innkjøperne i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 17.12.2014 11:00

Dokument 3:4 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen ble overlevert Stortinget 17. desember 2014.

Anskaffelser er en svært viktig del av Statens vegvesens virksomhet.

I 2013 utgjorde dette rundt 80 prosent av omsetningen, cirka 40 milliarder kroner. Det er en desentralisert organisasjon der svært mange av de 7000 ansatte har fullmakt til å foreta anskaffelser. – Det er viktig for Statens vegvesen å ha effektiv risikostyring og internkontroll med anskaffelser for å sikre at etaten når sine mål, sier Foss.

Riksrevisjonen konstaterer at etaten har etablert et system for kvalitetssikring og en rekke retningslinjer, rutiner og håndbøker som omfatter varsling, avdekking og håndtering av kritikkverdige forhold. – Men dette er ikke iverksatt godt nok i praksis, og det forekommer en rekke brudd på gjeldende regelverk, sier Foss.

Verken etaten selv eller Samferdselsdepartementet har sørget for god nok styring, kontroll og oppfølging, konkluderer Riksrevisjonen. Det er også i liten grad gjort risikovurderinger for å sikre etterlevelse av regelverk og for å forebygge misligheter.

– Departementet har gitt generelle signaler om at etaten skal etablere risikostyring og internkontroll, men burde ha fulgt opp kvaliteten på internkontrollen med anskaffelser vesentlig bedre, sier riksrevisor Foss.

Undersøkelsen viser også at etatens varslingsordning ikke har nødvendig tillit blant de ansatte, og at kritikkverdige forhold ikke er varslet på grunn av usikkerhet om hvordan det ville bli håndtert av etatens ledelse.

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet i samarbeid med Statens vegvesen å styrke internkontrollen, styrke kompetansen om anskaffelsesregelverk hos alle som er involvert i anskaffelser, å forbedre varslingsordningen og å vurdere fordeler og ulemper ved en noe mer sentralisert anskaffelsesvirksomhet.

Samferdselsministeren framhever at Riksrevisjonens anbefalinger er viktige, og departementet vil følge opp funnene i styringsdialogen med Vegdirektoratet både gjennom etatsstyringsmøter og i skriftlig korrespondanse med etaten.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:4 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843