Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Betydelig svikt i planleggingen og gjennomføringen av Stortingets byggeprosjekt
Fra byggearbeidet. FOTO: Stortinget

– Betydelig svikt i planleggingen og gjennomføringen av Stortingets byggeprosjekt

– Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen. Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Publisert 06.06.2017 14:00

Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel, er overlevert Stortinget 6. juni.

Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom byggeprosjektet med bakgrunn i store kostnadsavvik. Riksrevisjonen har undersøkt hvilken økonomisk utvikling og framdrift prosjektet har hatt i prosjektperioden, bakgrunnen for endringer i kostnad, tidsplan og omfang, og om Stortinget i plenum har fått dekkende informasjon til rett tid.

– Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene. Det har vært mangelfulle utredninger og mangelfull kvalitetssikring, sier Schjøtt-Pedersen. – Bedre kvalitetssikring kunne avdekket svakheter i prosjektet. Vi ser det også som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier han.

Undersøkelsens hovedkonklusjoner

  • Prosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter.
  • Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på å sikre kostnadskontroll.
  • Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang.
  • Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg.
  • Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.
  • Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.
  • Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.
  • Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
  • Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget i administrative saker.

Rapporten avdekker at det er svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet. – Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortinget i plenum ikke fikk informasjon om at kostnaden på prosjektet ville øke ut over det som var meldt i budsjettforslaget, selv om kostnadsøkningen var kjent for Stortingets administrative ledelse minst en uke før Stortinget vedtok budsjettet, sier Schjøtt-Pedersen.

Om byggeprosjektet

Stortingets byggeprosjekt omfatter rehabilitering av Prinsens gate 26, bygging av et nytt post- og varemottak under Wessels plass og tunnel fra Rådhusgata til post- og varemottaket og videre til stortingsgarasjen. Opprinnelig plan var å ha bygget ferdig i august 2017. Per mai 2017 er planen at Prinsens gate 26 skal være ferdig i oktober 2018, og post- og varemottaket samt tunnelen i september/oktober 2018.

Foss fratrådte

Lederen i riksrevisorkollegiet, Per-Kristian Foss, satt som andre visepresident i Stortingets presidentskap fra 8. oktober 2009 til 30. september 2013. Foss er inhabil i saken om Stortingets byggeprosjekt og fratrådte under den videre behandlingen etter kollegiets vedtak om inhabilitet 23. mai. Nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen overtok saksansvaret, også oppgavene som daglig leder i hele saksforholdet inkludert personal- og ressursansvaret, og gjennomgikk på nytt blant annet grunnlaget og premissene for de konklusjonene som kommer fram i rapporten.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843