Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Rusbehandlingen mangler faglige retningslinjer
Dokumentets forsideillustrasjon: Person ser utover fjellandskap

Rusbehandlingen mangler faglige retningslinjer

Viktige nasjonale retningslinjer og veiledere for tjenestetilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige mangler. Mange pasienter ved private institusjoner har ikke fått utarbeidet individuell plan. De påviste manglene kan ha store konsekvenser for en utsatt pasientgruppe. – Det må arbeides mer målrettet for å få på plass et tjenestetilbud som sikrer at pasientene får den behandlingen de har krav på, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 29.04.2010 13:30
Dokument 3:7 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble overlevert Stortinget 29. april 2010.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det mangler viktige nasjonale retningslinjer og veiledere for tjenesteutforming innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil det ikke foreligge retningslinjer og veiledere for alle delene av dette området før i 2015. Manglende retningslinjer og veiledere gjør at de regionale helseforetakene ikke har støtte i nasjonale krav for hvordan tjenestene innen rusbehandlingen bør bygges opp. Når disse tjenestene blir utformet, bygges det da i mindre grad på dokumentert kunnskap, noe som kan føre til at det ikke er det mest hensiktsmessige behandlingstilbudet som blir etablert.

De regionale helseforetakene gjennomgår ikke systematisk kvalitetssystemene ved private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Flere av de private institusjonene har mangler i internkontrollsystemet. Blant annet er det flere institusjoner som mangler rutiner for å forebygge at pasienter avbryter behandlingen før behandlingen er fullført. En del institusjoner kontrollerer heller ikke hvordan institusjonen etterlever egne kontrollsystemer.

Mellom 69 og 79 prosent av pasientene ved private institusjoner har ikke fått utarbeidet individuell plan. Undersøkelsen viser at mange av disse pasientene ønsker å få en slik plan. I de planene som er utarbeidet, er innholdet i flere tilfeller mangelfullt i forhold til krav i retningslinjer. Eksempler er at pasientens mål, ressurser og behov for tjenester ikke er dokumentert i planen, og at det mangler informasjon om pasientens utskrivning. –Dette kan true pasientens rettigheter og føre til at målsettingen med behandlingen ikke nås, sier Kosmo. –I tillegg blir samhandlingen mellom ulike tjenesteytere vanskeligere.

Helse- og omsorgsdepartementet har for 2010 stilt krav om at de regionale helseforetakene skal øke andelen pasienter med individuell plan innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Departementet er enig i Riksrevisjonens beskrivelse av området. Departementet påpeker i sin tilbakemelding at det arbeides for å gjøre tjenestetilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige bedre for pasientene.

Dokumentet hentes fra lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dokument 3:7 (2009–2010), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen
Telefon: 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843