Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen
Bildekollasje: Sittende, eldre kvinne som lener seg på en stokk, rynkete hånd med tabletter. Foto: Shutterstock og Colourbox

Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen

​Antallet eldre vil øke i årene framover. Både staten og kommunene må forberede seg bedre med analyser, planer og tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en undersøkelse av eldreomsorgen. – Noen kommuner vil merke «eldrebølgen» mer enn andre, særlig mindre distriktskommuner der det er vanskelig å rekruttere helsepersonell, og der andelen eldre allerede er høy, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 20.11.2018 13:00

Dokument 3:5 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen er overlevert Stortinget 20. november.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke god nok oversikt over hva kommunene gjør for å sikre at kapasiteten i eldreomsorgen er riktig ut fra befolkningens behov. Fylkesmennene skal følge opp kommunenes planlegging, men de har lite informasjon om hvilke planer kommunene har.

– En del kommuner trenger bedre analyser og planer for både omsorgsplasser, hjemmetjenester og bemanning. De statlige myndighetene må sørge for å ha god informasjon om planarbeidet og vurdere statlige tiltak som kan bidra til at kommunene blir bedre forberedt, sier Foss.

Fylkesmennene gjennomfører få planlagte tilsyn, det forskes lite på eldreomsorg, og det er ikke gode nok måter å måle kvalitet i tjenestene på. Dermed mangler både statlige myndigheter og kommunene nødvendig kunnskap for å kunne følge opp med tiltak for forbedringer.

Mange kommuner satser nå mer på hjemmetjenester enn på  sykehjemsplasser. – Både staten og kommunene må følge med på om kvaliteten er god nok i hjemmetjenestene, sier Foss.

Velferdsteknologi og pasientsikkerhet 

Kommunene tar i ulik grad i bruk teknologiske løsninger som bidrar til at de eldre kan bo hjemme. Det samme gjelder dagaktivitetstilbud for personer med demens. – Det er en viktig oppgave for fylkesmennene og Helsedirektoratet å følge opp at kommunene bruker tilskudd og andre virkemidler som kan bidra til at eldre kan bo hjemme lenger med gode tjenester, sier Foss.

Omsorgstjenestene har store utfordringer med i ivareta de eldres sikkerhet, med fare for blant annet underernæring, feilbruk av legemidler og fall. – Dette er alvorlig, og det har vært slik en del år, sier Foss. Mange kommuner kan gjøre noe med det ved å organisere arbeidet på andre måter, særlig hjemmetjenesten, og å ta i bruk anbefalte pasientsikkerhetstiltak, framholder han.

I pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender finnes det virkemidler som kommunene kan bruke, blant annet tiltakspakker med anbefalte metoder og læringsnettverk der kommunene som deltar kan lære av hverandre og få hjelp med forbedringsarbeidet.  

– Det pågår mye godt forbedringsarbeid i flere kommuner. To konkrete eksempler er hvordan velferdsteknologi er tatt i bruk i eldreomsorgen i Grimstad, og hvordan Oppsalhjemmet i Oslo har arbeidet med pasientsikkerhet, opplyser Foss.

Lite informasjon i vedtak 

Riksrevisjonens gjennomgang av saker i tolv kommuner viser at kommunene ofte ikke har god nok kjennskap til de eldres hjelpebehov og ønsker når det fattes vedtak. I tre av ti saker med vedtak om hjemmesykepleie går det ikke fram hva den eldre selv ønsker, og i én av fire saker er den eldre ikke kontaktet før kommunen har fattet vedtak. Vedtakene gir ofte lite informasjon om kommunens vurderinger, og om hvilken hjelp den eldre vil få i praksis.

– Når vedtakene gir lite informasjon, er det vanskelig for den eldre å vite om det kan være grunnlag for å klage, påpeker Foss.

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet blant annet  bidrar til at kommunene utreder de eldres behov og ønsker bedre før de tildeler helse- og omsorgstjenester, sikrer at klagerettighetene blir bedre ivaretatt, bidrar til mer kunnskap om kvaliteten i eldreomsorgen, sprer kunnskap i kommunene om å lede og gjennomføre kvalitetsforbedringer, og  vurderer hvordan statlige virkemidler kan hjelpe kommunene  i å forberede seg på økningen i antallet eldre.

Les mer om undersøkelsen gjennom lenken til høyre, der kan du også laste ned hele.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2018−2019), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 911 52 826, therese.johnsen@riksrevisjonen.no og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904, stein.morch@riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843