Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Forsvarets fregattvåpen har alvorlige mangler
Fregatter til sjøs. Foto: Navantia

Forsvarets fregattvåpen har alvorlige mangler

​De fem fregattene i Nansen-klassen, som er sentrale for å løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og krig, har store svakheter. – Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 07.02.2017 12:00

Riksrevisjonen har 7. februar overlevert Stortinget et ugradert sammendrag av Dokument 3:13 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne. Etter at den graderte rapporten ble overlevert Stortinget i juni 2016, er Riksrevisjonen bedt om å vurdere avgradering. Det ugraderte sammendraget er omforent med Forsvarsdepartementet.

Riksrevisjonen konkluderer i sin rapport at fregattene ikke har den samlede operative evne som Stortinget har forutsatt. Det er svakheter ved den tekniske tilstanden og personell- og kompetansesituasjonen er utfordrende. Situasjonen varierer mellom fartøyene, men det er svakheter på alle fartøyene. – Riksrevisjonen mener at dette er alvorlig, sier Per-Kristian Foss.

Fregattene skal også være utrustet med NH90-helikoptre. Disse vil først være på plass på fartøyene ved utgangen av 2021, mer enn 10 år forsinket. Dette innebærer at fartøyene i en stor del av sin levetid vil være uten en av sine viktigste kapasiteter.

Manglende tilgjengelighet til viktige reservedeler, samt manglende styring og planlegging av reservedelsanskaffelser, har ført til plukking av deler mellom fartøyene. I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid. Svekket datakvalitet over lagerbeholdningen medfører dessuten at fregattvåpenet anskaffer materiell utenom FLO. Reservedelsforvaltningen i fregattvåpenet har på mange områder ikke vært kostnadseffektiv, og har medført økte driftsutgifter.

– Utfordringene i reservedelsforvaltningen er svært alvorlig, og både Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen har et ansvar for å løse den situasjonen som har oppstått, understreker Foss.

Det er redusert teknisk tilgjengelighet som følge av ubalanse over tid mellom vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsbudsjettet. – Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser, sier Foss.

Riksrevisjonen påpeker videre at Forsvarets resultatinformasjon er basert på interne begreper som ikke nødvendigvis gjenspeiler Forsvarsdepartementets krav. Riksrevisjonen mener det er en vesentlig svakhet at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke har en enhetlig begrepsbruk om operativ evne. Riksrevisjonen anbefaler at departementet sikrer en mer enhetlig begrepsbruk og bedre resultatrapportering om operativ evne.

Det ugraderte sammendraget kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

 Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør ​Thor Haakon Knudsen, tlf. 22 24 12 64, mobil 922 04 047

Kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843