Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Norsk-russisk memorandum om revisjon av atomsikkerhet undertegnet
Den norske og russiske riksrevisor signerer memorandumet

Norsk-russisk memorandum om revisjon av atomsikkerhet undertegnet

Riksrevisor Jørgen Kosmo og den russiske riksrevisoren Sergej Stepashin, undertegnet tirsdag 13. april et memorandum i forbindelse med en parallellrevisjon av atomsikkerhet i nordområdene. – Revisjonssamarbeidet er et viktig bidrag til økt sikkerhet ved atomanleggene i Nordvest-Russland og redusert risiko for ulykker og radioaktiv forurensning, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 13.04.2010 10:00

Konsentrasjonen av sivile og militære nukleære installasjoner og radioaktive kilder er særlig høy i Nordvest-Russland. Ulykker ved en av disse installa-sjonene utgjør den største risikoen for radioaktiv forurensning i Norge. Stortinget har i perioden 1995 til 2009 bevilget i overkant av 1,4 mrd. kroner til atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland. Målet for atomsikkerhets-samarbeidet med Russland har vært å bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensning fra de nukleære installasjonene i Nordvest-Russland, og hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie. Memorandumet er et ledd i samarbeidet om å revidere norske og russiske myndig-heters innsats for å sikre kjernekraftverk, radioaktivt avfall og brukt kjerne-brensel i Nordvest-Russland.

Temaene for undersøkelsene har vært sikringsarbeidet på Kola kjernekraftverk, oppryddingsarbeidet i Andrejevbukta, opphugging av atomubåter, sikring av fyrlykter samt miljøovervåkings- og beredskapssamarbeidet mellom norske og russiske myndigheter.

I memorandumet framheves det at sikkerheten ved Kola kjernekraftverk er sterkt forbedret de siste 10–15 årene, blant annet gjennom de midlene som norske myndigheter har bidratt med. Utenriksdepartementets økonomi-forvaltning av de norske midlene kan imidlertid forbedres ytterligere. – Dette kommer til å være hovedtema i fortsettelsen av revisjonsarbeidet, avslutter Kosmo

Memorandumet vil inngå som en del av et dokument som sendes Stortinget i mai.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843