Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Økte bevilgninger, ikke bedre jernbanetilbud

Økte bevilgninger, ikke bedre jernbanetilbud

Bevilgningene til jernbanetiltak har i perioden 2000–2010 økt med 68 prosent. Det har ikke bedret driftsstabiliteten og avviklingen av tog-trafikken, viser Riksrevisjonens undersøkelse. – Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må få bedre kontroll over planlegging, gjennomføring og effekten av jernbanetiltak, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 31.05.2012 12:30

Dokument 3:13 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen ble overlevert Stortinget 31. mai 2012.

Bevilgningene til Jernbaneverket har i perioden 2000–2010 økt med 3,9 milliarder 2010-kroner. Bedre avvikling av togtrafikken – med redusert reisetid, færre forsinkelser og innstillinger – har vært hovedmål for utviklingen av jernbanenettet.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at tilstanden ikke har blitt bedre: I 2011 var det færre tog i rute, flere innstillinger og flere forsinkelsestimer enn fem år tidligere.

– Det var en bedring fra 2010 til 2011, men samlet for 2006–2011 finner vi at det har skjedd en forverring, ikke forbedring av jernbanetilbudet, sier Kosmo.

Reisetiden på prioriterte strekninger som Oslo–Bergen, Oslo–Halden og Oslo–Drammen har vært tilnærmet lik de siste 14 årene.

Bevilgningene har i all hovedsak vært som forutsatt i den nasjonale transportplanen for 2006–2015. Likevel var om lag 70 prosent av investeringsprosjektene ikke igangsatt som planlagt. Og rundt 60 prosent av de prosjektene som ble igangsatt ble ferdigstilt senere enn planlagt. Flertallet av disse har også blitt betydelig dyrere enn opprinnelig anslått, mellom 35 og 54 prosent mer.

– Styringen av jernbaneinfrastrukturtiltak har svakheter, og Samferdselsdepartementet får heller ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne styre dette godt, sier Kosmo.

– Samferdselsdepartementet bør vurdere tiltak for hvordan det sammen med Jernbaneverket kan oppnå bedre kontroll over kostnader og bedre planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det må settes klare mål for effekten av investeringer, og Jernbaneverket må rapportere om effekten av utførte tiltak, sier han.

Mangel på kapasitet innen jernbanefag er en viktig årsak til forsinkelse og manglende igangsetting av prosjekter, deriblant nytt signal- og sikringssystem. Riksrevisjonens undersøkelse konstaterer at rekruttering av personale med denne type kompetanse er vanskelig.

Statsråden framholder at større bevilgninger til jernbanen vil gi et bedre jernbanetilbud, men vurderer det som lite realistisk å forvente at det skal bli vesentlig bedre i løpet av få år, selv om bevilgningene har økt betydelig.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:13 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten, telefon 22 24 14 60/
958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843