Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Revisjon av norske midler til prosjekter for sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland
Riksrevisor Jørgen Kosmo og formann i den russiske føderasjons riksrevisjon Sergej Stepashin signerer memomrandumet.

Revisjon av norske midler til prosjekter for sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland

Riksrevisor Jørgen Kosmo og formann i den russiske føderasjons riksrevisjon Sergej Stepashin har undertegnet et memorandum om en gjennomført parallellrevisjon av atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland.
Publisert 01.09.2011 13:15

Konsentrasjonen av sivile og militære nukleære installasjoner og radioaktive kilder er særlig høy i Nordvest-Russland. Stortinget har i perioden 1995–2010 bevilget om lag 1,5 mrd kroner til atomsikkerhetssamarbeid i dette området. Målet med atomsikkerhetssamarbeidet med Russland har vært å bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensning fra de nukleære installasjonene, samt hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveie.

Revisjonen viser at de undersøkte prosjektene for sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland i all hovedsak er gjennomført i tråd med de kontrakter som er inngått mellom Norge og Russland. Undersøkelsen viser imidlertid at det i samarbeidet mellom norske og russiske myndigheter er et behov for å styrke systemer for intern kontroll og økonomistyring, for å sikre en effektiv bruk av midlene.

Samarbeidet mellom Norge og Russland er helt sentralt for å sikre befolkningen og miljøet i de to land mot forurensning fra radioaktive kilder. Det er derfor viktig at norske og russiske myndigheter er oppmerksomme på risikoen for økonomiske misligheter i sin oppfølging og dialog knyttet til atomsikkerhetssamarbeidet.

Samarbeidet mellom den norske riksrevisjon og den russiske føderasjons riksrevisjon har foregått siden 2005. Dokument 3:9 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland, ble overlevert Stortinget 11. mai 2010. I den forbindelse undertegnet den norske og den russiske riksrevisor et felles memorandum om videre revisjonssamarbeid. Dette har resultert i en ny parallellrevisjon, hvor formålet har vært å revidere regnskapene på norsk og russisk side for utvalgte prosjekter. Parallellrevisjonen er nå gjennomført, og den norske riksrevisjons rapport vil bli oversendt Stortinget høsten 2011.

Parallellrevisjonen er avgrenset til to utvalgte prosjekter: prosjektet for opphugging av ubåt 609 og prosjektet for fjerning av radioaktive strontiumbatterier og plassering av solcellepaneler i fyrlyktene langs kysten av Murmansk og Arkhangelsk fylker og Nenets autonome område.

De to lands riksrevisjoner har i fellesskap planlagt revisjonen av regnskapet for de to utvalgte prosjektene, og den russiske føderasjons riksrevisjon har revidert regnskapene hos de to russiske kontraktsparter. De to lands riksrevisjoner har hver for seg gjennomført separate og selvstendige analyser, samtidig som de i fellesskap har gjennomført intervjuer av russiske kontraktsparter og underleverandører. Den norske riksrevisjonen har i tillegg gjennomført intervjuer med norsk forvaltning.

 Vedlegg

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten
Telefon: 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843