Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Bruken av fritt sykehusvalg gir kortere ventetid

Bruken av fritt sykehusvalg gir kortere ventetid

Pasienter som bruker ordningen fritt sykehusvalg oppnår kortere ventetid, men det er fortsatt store forskjeller i ventetid mellom sykehus. - Bedre veiledning fra helsetjenesten vil redusere ventetiden for mange pasienter, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 20.10.2011 12:30

Dokument 3:3 (2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg ble overlevert Stortinget 20. oktober 2011.

Undersøkelsen viser at den viktigste grunnen til at en pasient bruker retten til å velge sykehus er at fastlegen informerer pasienten om ordningen. Nesten halvparten av pasientene fikk ikke denne informasjonen av sin fastlege. Pasientene får heller ikke god nok informasjon fra sykehusene om mulighetene for å oppnå kortere ventetid ved å bytte sykehus – til tross for at mange sykehus har lange ventetider for mange behandlingstyper. Ordningen med fritt sykehusvalg brukes i størst grad av pasienter med høy inntekt, høy utdannelse og som er tilknyttet arbeidslivet.

- Det kan ikke være slik at pasienten, i tillegg til egen sykdom og lidelse, også må sette seg inn i lovverket for å ivareta sine rettigheter. Det er helsetjenestens ansvar å gi informasjon og å hjelpe pasienten til egnet behandlingssted. På denne måten kan helsetjenesten bidra til at ordningen med fritt sykehusvalg ivaretar alle pasienters interesser og behov, sier Kosmo.

Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at fastlegene og sykehusene bruker ordningen med fritt sykehusvalg mer aktivt for å nå helsepolitiske mål. Bedre veiledning vil kunne bidra til at pasientrettighetslovens bestemmelser om fritt sykehusvalg forener målene om økt medbestemmelse for pasientene og lik tilgang til helsetjenester. Samtidig kan økt bruk av ordningen med fritt sykehusvalg bidra til at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten utnyttes bedre. - Det er et viktig ansvar for sykehusledelsen å etablere rutiner som sikrer at pasientene får nødvendig informasjon om hvilke muligheter ordningen gir for raskere behandling, sier Kosmo.

Videre viser Riksrevisjonens undersøkelse at informasjonen på nettstedet www.frittsykehusvalg.no må forbedres, slik at pasientene får et bedre grunnlag for å ta sine beslutninger om valg av sykehus gjennom mer pålitelig, oppdatert, relevant og realistisk informasjon om pasientbehandlingen.

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at det ved flere anledninger har pekt på allmennlegens/fastlegens viktige rolle som pasientens rådgiver ved valg av sykehus. Videre er det iverksatt et prosjekt i Helsedirektoratet med formål å presentere reelle ventetider på nettstedet. Helsedirektoratet har også fått i oppdrag å utvikle flere indikatorer som viser resultatet av behandlingen for ulike sykdomsgrupper til bruk for helsepersonell og ledere på ulike nivå, og for allmennheten.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen
Telefon: 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843