Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom

Riksrevisjonens presserom

 • Offentliggjøring av undersøkelse: Norges internasjonale klima- og skogsatsing

  Riksrevisjonen offentliggjør undersøkelsen av Norges internasjonale klima- og skogsatsing tirsdag 15. mai kl. 13:00.

 • Illustrasjon: Fotografi av jente som blir båret av en kvinne og holder rundt halsen hennes. Foto: Bufdir/Tine Poppe

  Akuttplasseringer i barnevernet: – Alvorlig at noen barn får tiltak som ikke er tilpasset deres behov

  ​Et godt akutt-tilbud til det enkelte barnet forutsetter godt samarbeid mellom den kommunale barneverntjenesten og Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat). Barnevernet kjenner barnets behov og Bufetat tilbyr beredskapshjem og institusjonsplasser. Mangel på ledige tiltak hos Bufetat gjør at barn i noen tilfeller ikke får tiltak som er tilpasset dem. – Å måtte flytte langt hjemmefra er sjelden i samsvar med barnets behov, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Bil fyller drivstoff. Tømmerstokker. Pellets som brenner. Furuskog. Foto: Shutterstock

  Manglende samordning for mer bioenergi – betydelig mindre vekst enn forventet

  ​Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. – Satsingen er spredt på flere departementer og virksomheter og preges av lite samordning av både mål, strategier og tiltak, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Innsyn i revisjonssaker: Riksrevisjonen endrer praksis

  ​Riksrevisjonen har tidligere avslått innsyn i verifiserte referater fra møter med forvaltningen.  Riksrevisjonens kollegium besluttet i møte 12. mars å endre denne praksisen.

 • Møte i Riksrevisjonens kollegium 12. mars

  Kollegiet besluttet å overlevere to dokumenter til Stortinget, oversende ett dokument til Klima- og miljødepartementet til uttalelse og satte i gang en undersøkelse av ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner.

 • Antikorrupsjonskonferansen 2018: Riksrevisjonen gjestearrangør

  ​Antikorrupsjonskonferansen er en årlig konferanse arrangert av ØKOKRIM, Transparency International Norge og Advokatfirmaet Selmer. I årets konferansen 7. og 8. juni, vil man ha spesielt fokus på korrupsjon i offentlig sektor, og Riksrevisjonen er i 2018 invitert til å være gjestearrangør. Riksrevisor Per-Kristian Foss vil innlede om offentlig korrupsjon og delta i paneldebatt.

 • Illustrasjon: Hender holder nettbrettskjerm med diagram. Bakgrunn: Binære forbindelser. FOTO: Colourbox og Shutterstock

  – Digitalisering av offentlig virksomhet må styres og samordnes bedre

  ​Arbeidet med å fornye og forenkle offentlig virksomhet med digitalisering er for desentralisert og usystematisk. – Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Illustrasjon: Tastatur, nettverk, mann og kvinne i møte ved pult med PC Foto: Colourbox

  Mange står fortsatt uten arbeid etter deltakelse i arbeidsmarkedstiltak

  ​75 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne som ikke var registrert i et arbeidsforhold før de startet på arbeidsmarkedstiltak, var uten registrert jobb ett år etter at de avsluttet tiltaket.  To år etter var 65 prosent av dem uten et registrert arbeidsforhold. – En stor andel er ikke kommet i arbeid tross omfattende ressursbruk. Bedre tilrettelegging og oppfølging ville gjort det mulig å få flere i arbeid, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Eldre mann holder annens hånd som ligger på skulderen hans. Foto: Shutterstock

  Manglande gjennomføring av tiltak for å betre rettstryggleiken for dei som treng verje

  ​Verjemålsreforma skal betre rettsforholda for dei som treng verje, men problem med eit nytt saksbehandlingssystem har forseinka gjennomføringa av fleire sentrale tiltak.  – Det manglar retningslinjer, og det er for lite systematisk tilsyn og kontroll. Dette gjeld både frå Justis- og beredskapsdepartementet, Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene si side, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Illustrasjon: Lasteskip, containerbil, tog, havnekraner. Foto: Shutterstock

  Mer langtransport på vei – målet er mest mulig over til sjø og jernbane

  ​Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak. – Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843