Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 24. april

Møte i Riksrevisjonens kollegium 24. april

Kollegiet besluttet å overlevere undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing til Stortinget og å oversende undersøkelsen av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrenser til Finansdepartementet for uttalelse.

Publisert 07.05.2018 09:20

Overlevering til Stortinget 15. mai: Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing  - Dokument 3:10 (2017-2018)

Den norske klima- og skogsatsingen er Norges største internasjonale klimasatsing. Satsingen ble lansert av norske myndigheter på klimatoppmøtet på Bali i desember 2007. Den norske klima- og skogsatsingen har både klimapolitiske og utviklingspolitiske mål, og skal støtte opp om de overordnede målene for norsk klimapolitikk og utenriks- og utviklingspolitikk. Det ble i perioden 2008–2017 bevilget til sammen 23,5 milliarder kroner til satsingen. Innsatsen mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland innebærer betydelig risiko. De gjenværende store skogområdene befinner seg i noen av verdens mest utilgjengelig områder, der det er mange utfordringer med styresett og der sterke internasjonale aktører er aktivt involvert i avskogingen.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere Norges innsats for å etablere et effektivt virkemiddel for reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.

Oversendelse til Finansdepartementet: Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrenser

Det er anslått at mer enn 60 prosent av verdenshandelen med varer og tjenester over landegrensene skjer mellom multinasjonale eller beslektede selskaper. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå eksporterte Norge varer og tjenester for om lag 1060 milliarder kroner og importerte varer og tjenester for om lag 1021 milliarder kroner i 2016. En konsekvens av dette er at selv små endringer i prisfastsettelsen for varer og tjenester over landegrensene kan gi betydelige utslag i den fastsatte skattepliktige inntekten til norske selskaper.

Etter norsk lovgivning og Norges skatteavtaler med andre land skal internprising skje i samsvar med priser og vilkår som uavhengige parter ville ha avtalt under tilsvarende omstendigheter. Dette kalles armlengdeprinsippet og er nedfelt i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 13-1.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere resultatene av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrenser, ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger på området. Det er i denne forbindelse undersøkt hvordan og i hvilken grad Skatteetaten bruker tilgjengelige virkemidler på området. 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843