Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Evaluering av Riksrevisjonens arbeid

Evaluering av Riksrevisjonens arbeid

​Riksrevisjonens toppledergruppe vedtok i august 2016 at det skulle gjennomføres en intern evaluering av Riksrevisjonen. Formålet med evalueringen var å gjennomgå kvaliteten på Riksrevisjonens arbeid og etterlevelsen av de internasjonale standardene for offentlig revisjon.

Publisert 24.01.2018 09:25

​Evalueringen av Riksrevisjonen ble gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av virksomhetens egne medarbeidere i tidsrommet januar–april 2017.

Riksrevisjonens toppledelse har under sin behandling av rapporten pekt på enkelte forhold som kunne vært gitt noe større oppmerksomhet. Rapporten legger stor vekt på det som er skriftlig dokumentert, mens ledelsesmessige vurderinger og tiltak av mer løpende karakter i mindre grad er omtalt. Alt i alt oppfatter Riksrevisjonens toppledelse imidlertid at evalueringen representerer en grundig gjennomgang av Riksrevisjonens virksomhet og at den identifiserer utfordringer som det er nødvendig å jobbe videre med.

Riksrevisjonen har hatt en omfattende behandling av rapporten. Tiltakene som toppledelsen har kommet fram til er samlet i en egen handlingsplan. Planen gir et svar på hvordan Riksrevisjonen vil jobbe for å møte de utfordringer som er identifisert i evalueringen, og å sikre kvalitet og forbedring i våre arbeidsprosesser.

Du finner arbeidsgruppens rapport og toppledelsens handlingsplan gjennom lenkene til høyre.

 Kontaktperson

​Revisjonsråd Jens Gunvaldsen, tlf. 22 24 11 75/911 52 825

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843