Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Ikke bagateller

Ikke bagateller

​I Dagens Næringsliv 18. april skriver administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter at Riksrevisjonen og tilsynene «dundrer inn i virksomhetene med både erfarne og uerfarne inspektører og revisorer, og at ingen sak synes for liten».

Publisert 21.04.2016 09:00

​av riksrevisor Per-Kristian Foss

Utgangspunktet for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner er Stortingets vedtak og forutsetninger. Dette innebærer at Riksrevisjonen vurderer hvordan forvaltningen har fulgt opp Stortingets vedtak og forutsetninger, og hvilke resultater som er nådd. Områdene for forvaltningsrevisjon er vedtatt av Riksrevisjonens kollegium etter faglig tilråding. Kollegiet er oppnevnt av Stortinget.

For statlige selskaper, som har eksterne revisorer, skal Riksrevisjonen gjennom sin kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper vurdere om statsråden har utøvd sin oppgave som forvalter av statens interesser i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. I kontrollen inngår de undersøkelser som er nødvendige for at Riksrevisjonen skal kunne gi en kvalifisert vurdering av den enkelte statsråds forvaltning av statens interesser.

Riksrevisjonen gjennomfører vurderinger av risiko for alle vesentlige politikkområder, herunder også statens eierpolitikk. Dersom disse vurderingene tilsier at forvaltningen av et selskap eller grupper av selskaper bør følges opp ytterligere, skjer dette vanligvis gjennom en kontroll.

Riksrevisjonen gjennomfører årlig cirka seks selskapskontroller, og disse dreier seg ikke om bagateller. For eksempel viser selskapskontrollen fra 2014 en samlet underdekning på nesten 100 milliarder kroner mellom balanseførte og reelle pensjonskostnader i statlige selskaper.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 21. april 2016

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843