Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium

Møte i Riksrevisjonens kollegium

​I sitt møte 19. juni, besluttet kollegiet å sende departementsrapporter fra den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 til berørte departementer til uttalelse og behandlet revisjonskriterier for en forvaltningsrevisjon.

Publisert 26.06.2017 12:25

​Regnskapsrevisjon for budsjettåret 2016

Kollegiet besluttet å oversende departementsrapportene i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 til departementene til uttalelse. Saker som rapporteres kan være vesentlige feil i statsregnskapet eller vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, vesentlige brudd på Stortingets vedtak og forutsetninger og mangelfull oppfølging av tidligere rapporterte forhold.

Vesentlige forhold som er avdekket i revisjonen av underliggende virksomheter, vil bli rapportert til Stortinget dersom departementet må ta et særlig ansvar for å løse saken i styringsdialogen, eller dersom saken kan ha budsjettkonsekvenser.

Øvrige forhold som er avdekket i revisjonen blir rapportert til virksomhetene og omtales ikke rapporten om den årlige revisjon og kontroll.

Les mer om regnskapsrevisjon gjennom lenke til høyre.

Revisjonskriterier, forvaltningsrevisjon

Kollegiet behandlet i tillegg revisjonskriterier for en forvaltningsrevisjon av infrastruktur og støttefunksjoner knyttet til kampflyvåpenets operative evne. Saken er unntatt offentlighet.

Les mer om forvaltningsrevisjon gjennom lenke til høyre.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843