Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Kan ikke gripe inn

Kan ikke gripe inn

​Riksrevisjonen er ikke politisk kontrollør av regjeringens løpende arbeid. Luftambulanse-saken i Nord-Norge er en nyanskaffelse og virksomhetsoverdragelse som vi ikke kan granske nå, og vi kan uansett ikke gripe inn og stanse den (Dagens Næringsliv 7. mai).

Publisert 11.05.2018 10:50

​av riksrevisor Per-Kristian Foss

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, skal føre tilsyn med at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og at regjeringens og statlige virksomheters gjennomføring av oppgaver generelt er i samsvar med det Stortinget har vedtatt og forutsatt om mål og iverksettelse.

Vi undersøker altså dette i ettertid. Følgelig er det for eksempel ikke en oppgave for Riksrevisjonen å være en politisk kontrollør av regjeringens løpende arbeid.

Anbudsprosessen og kontraktsinngåelsen om luftambulanse i Nord-Norge er altså en nyanskaffelse og virksomhetsoverdragelse som vi da ikke kan følge opp i denne fasen. Vi har heller ikke mulighet for å gripe inn i og stanse en slik prosess.

Vi kan eventuelt undersøke om gjennomføring, iverksettelse og måloppnåelse er blitt som forventet etterpå og gi Stortinget våre vurderinger av dette.

Les mer om Riksrevisjonens rolle og oppgaver gjennom lenke til høyre.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843