Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Møte i Riksrevisjonens kollegium 29. mai

Møte i Riksrevisjonens kollegium 29. mai

​Kollegiet besluttet å overlevere undersøkelser av objektsikring og Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap til Stortinget. Kollegiet fastsatte også revisjonskriterier for forvaltningsrevisjon av saksbehandlingstid i ting- og lagmannsrettene.

Publisert 12.06.2018 12:10

​Overlevering til Stortinget 5. juni

Kollegiet besluttet å overlevere Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring og Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene til Stortinget. Les mer om undersøkelsene gjennom lenker til høyre.

Revisjonskriterier

Kollegiet fastsatte revisjonskriterier for forvaltningsrevisjon av saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene. Stortingets mål er at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i tvistesaker (sivile saker) skal være seks måneder i både tingrettene og lagmannsrettene. Samlet sett var tingrettene innenfor dette målet i 2017, men det var 16 tingretter som ikke nådde målet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i lagmannsrettene i 2017 var samlet sett lengre enn målet på seks måneder. Enkelte domstoler berammer innkomne saker i 2018 til behandling først i 2020. For straffesaker har Stortinget satt mål om at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i saker satt med meddomsrett skal være tre måneder i både tingrett og lagmannsrett. Samlet sett nådde verken tingrettene eller lagmannsrettene dette målet i 2017.

Målet med undersøkelsen er å vurdere om tingrettenes og lagmannsrettenes saksbehandling er effektiv og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Årsaker til eventuell manglende måloppnåelse vil også bli kartlagt.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843