Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Misvisende om Riksrevisjonen

Misvisende om Riksrevisjonen

​Morten Kinander gir inntrykk av at Riksrevisjonen selv har definert hva grunnsikring av skjermingsverdige objekter er, og at Riksrevisjonens rapport kun vektlegger fysisk sikring av bygg. Dette er ikke riktig.

Publisert 27.08.2018 15:00

av riksrevisor Per-Kristian Foss 

I en kronikk i VG 22. august kritiserer Morten Kinander Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Kinander skriver at Riksrevisjonen skal «passe på rammevilkårene for politikken», men ikke være en politisk aktør. Han fastslår samtidig at Riksrevisjonen er «befolket av politikere som ikke alltid synes å se akkurat denne avgjørende forskjellen».

Riksrevisjonen er ikke en politisk aktør. Gjennom forvaltningsrevisjoner gjennomfører vi systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi stiller ikke krav til forvaltningen, men undersøker om krav til og mål for forvaltningen etterleves. Dette fremgår av Lov om Riksrevisjonen av 2004. Rapporten om objektsikring ble laget på bakgrunn av Stortingets vedtak.

Kinander gir inntrykk av at Riksrevisjonen selv har definert hva grunnsikring av skjermingsverdige objekter er. Han hevder også at Riksrevisjonens rapport kun vektlegger fysisk sikring av bygg. Dette er ikke riktig. Riksrevisjonen forholder seg til Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er sikkerhetsloven med tilhørende forskrift om objektsikkerhet som stiller krav om grunnsikring. Grunnsikring skal bestå av barriere, verifikasjon, deteksjon og reaksjon. Dette fremgår av vår rapport. Rapporten omhandler også muligheter for redundante løsninger, det vil si at en funksjon blir erstattet av en tilsvarende funksjon ved bortfall. Det er samtidig viktig å presisere at barrierer, i motsetning til hva Kinander hevder, er mer enn gjerder, eksempelvis elektroniske.

Kronikkforfatteren antyder at det er Riksrevisjonen som definerer behovet for grunnsikring. Det gjør vi ikke. Riksrevisjonen legger til grunn Justis- og beredskapsdepartementets og Forsvarsdepartementets egenvurdering av behovet for grunnsikring av Forsvarets og politiets skjermingsverdige objekter.

Kinander viser til at han tidligere har kritisert Riksrevisjonen for at den måler forvaltningen med utgangspunkt i «ideelle visjoner og vyer» heller enn å spørre om hva man kan forvente å få ut av de midlene som er til rådighet. Det er som regel ikke «ideelle visjoner og yver» som ligger til grunn for Stortingets vedtak. De fleste av Stortingets vedtak kommer etter forslag fra regjeringen, og det gjøres kun unntaksvis større endringer i dem. Riksrevisjonens oppgave er ikke å ha en mening om hvor mye midler regjeringen bruker på ulike formål. Det er Stortingets ansvar.

Dette innlegget ble først publisert i VG 26. august 2018 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843