Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Rapport om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet overlevert Stortinget

Rapport om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet overlevert Stortinget

Riksrevisjonen overleverte tirsdag 6. november til Stortinget Dokument nr. 3:2 (2007–2008) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet – en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon. Parallellrevisjonen hadde utgangspunkt i det ulovlige, urapporterte og uregistrerte fisket som har funnet sted i Barentshavet og Norskehavet de senere årene.
Publisert 06.11.2007 11:52

Parallellrevisjonen har tatt for seg seks hovedområder:

  1. Beregning av det ulovlige og uregistrerte fisket av torsk i Barentshavet og Norskehavet i 2004 og 2005
  2. Overholdelse av vedtak fattet av Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon
  3. Fiskerikontrollen
  4. Sanksjonering ved brudd på fiskeriregelverket
  5. Nasjonalt system for kvotefordeling
  6. Gjennomføring av de felles norsk-russiske fiskeriforskningsprogrammene

Partene oppsummerte konklusjonene fra rapporten i et felles memorandum som ble undertegnet av de to riksrevisorene. Den norske og den russiske riksrevisjonen er enige om umiddelbart å starte en oppfølging av parallellrevisjonen. Den skal løpe over en treårsperiode for å vurdere om resultatene av revisjonen har bidratt til en mer effektiv fiskeriforvaltning i Barentshavet og Norskehavet, og om revisjonen har bidratt til å løse problemene med ulovlig fiske og omlasting i disse havområdene.

En foreløpig versjon av rapporten har tidligere vært offentliggjort i forbindelse med undertegningen av et felles memorandum mellom norsk og russisk riksrevisjon.

Dokument nr. 3:2 (2007-2008) inneholder i tillegg til den norske rapporten det felles memorandumet og Den russiske federasjons riksrevisjons rapport med vedlegg oversatt til norsk.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843