Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter

Riksrevisjonens nyheter

 • Offentliggjøring av forvaltningsrevisjon

  Tirsdag 30. mai kl. 12 offentliggjør Riksrevisjonen sin undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning.

 • Møte i Riksrevisjonens kollegium 25. april

  I sitt møte 25. april, besluttet kollegiet å overlevere tre dokumenter til Stortinget og å sende to forvaltningsrevisjoner til statsråder for uttalelse. Kollegiet behandlet i tillegg revisjonskriteriene for en planlagt forvaltningsrevisjon og avsluttet en forvaltningsrevisjon etter foranalysen.

 • Medieomtale av rapportutkast om arkivering og journalføring

  ​En av våre rapporter under utarbeidelse, med utsatt offentlighet, er kilde for en nyhetssak i Aftenposten 5. april. Rapporten har vært sendt syv departementer for tilbakemelding om faktiske forhold, og det er klart at den vil bli vesentlig endret.

 • Rapport om objektsikkerhet

  ​Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å vurdere avgradering av rapport om objektsikkerhet som var tillegg til Dokument 1 (2016-2017).  På møte 12. januar vedtok Riksrevisjonens kollegium en omskrevet rapport som etter kollegiets vurdering kan være offentlig tilgjengelig.

 • Særlig undersøkelse

  ​I henhold til lov om Riksrevisjonen § 9 sjuende ledd første punktum, har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å sette i gang en særlig undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

 • Riksrevisjonene i Norge og Myanmar inngår samarbeid

  ​Riksrevisjonen har inngått en femårig samarbeidsavtale med Myanmars riksrevisjon som blant annet omfatter revisjon av petroleumssektoren i Myanmar. Avtalen ble underskrevet av riksrevisorene U Maw Than og Per-Kristian Foss i Oslo 3. oktober.

 • Maleri/collage av Heidi Helland-Hansen. Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821.

  Riksrevisjonen på Arendalsuka

  ​Fra 16. - 20. august hadde Riksrevisjonen stand i Arendal, onsdag 17. deltok Riksrevisjonen på et arrangement og torsdag 18. arrangerte Riksrevisjonen debatt om sin egen rolle.

 • Norsk-russisk revisjonssamarbeid ga resultater

  ​Riksrevisjonene i Norge og Russland har hatt et tett samarbeid om revisjon av fiskeressurser, atomavfall og Arktisk Råd. Dette har bidratt til å styrke det generelle samarbeidet mellom Norge og Russland i Nord, fastslo nylig statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet.

 • Illustrasjon: Colourbox

  Digital utsendelse av post

  ​Riksrevisjonen sender nå post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.

 • Maleri/collage av Heidi Helland-Hansen. Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821.

  Effekten av Riksrevisjonen

  ​Riksrevisjonen ble etablert i 1816. Utgangspunktet var den nye staten Norge og Grunnloven av 1814. Denne fastslo at Stortinget skulle «udnævne fem Revisorer, der aarligen skulle gjennemsee Statens Regnskaber..».

Vis RSS-feed

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843