Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Offentliggjøring av undersøkelser: Objektsikring og kontroll med prising av transaksjoner

Offentliggjøring av undersøkelser: Objektsikring og kontroll med prising av transaksjoner

Riksrevisjonen offentliggjør to undersøkelser tirsdag 5. juni kl. 13:00: En undersøkelse av oppfølging av objektsikring og en undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene.

Publisert 22.05.2018 10:05

Undersøkelsenes funn og riksrevisorenes anbefalinger presenteres i Riksrevisjonens lokaler kl. 13. Det er bare adgang for journalister på presentasjonen. Presentasjonen overføres direkte gjennom streaming-lenke til høyre.

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring – Dokument 3:11 (2017–2018) 

Gradert rapport Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring – Dokument 1, tillegg nr. 1 (2016–2017), ble overlevert Stortinget 18. oktober 2016.

Rapporten omtalte vesentlige svakheter i Politidirektoratets og Forsvarets objektsikring. I sin behandling av rapporten vedtok Stortinget å be Riksrevisjonen følge opp saken og komme tilbake til Stortinget med en statusrapport om objektsikring per 29. mai 2017.

Målet med denne oppfølgingen av objektsikring har vært å gi Stortinget informasjon om utvikling siden 2014 og status for objektsikring ved utgangen av 2017, herunder om Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret objektsikringen, slik Stortinget forutsetter.

Objektsikring 

Med objektsikring menes både grunnsikring av skjermingsverdige objekter og sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet. 

Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene – Dokument 3:12 (2017–2018)

Økt globalisert handel og flernasjonale selskaper har aktualisert utfordringen med overskuddsflytting fra Norge. Innsatsen for en bedre skattlegging av flernasjonale selskaper har kommet stadig høyere på agendaen i flere land. Dette skyldes både økningen i den globale handelen og økningen i antallet flernasjonale selskaper. Stortingets finanskomité peker i Innst. 273 S (2015–2016) på hvor viktig det er å verne om det norske skattegrunnlaget. Finanskomiteen viser til at overskuddsflytting ofte skjer gjennom gjeldsforskyvning og skattemotivert prising av interne transaksjoner. Det er ifølge finanskomiteen viktig å ivareta en god balansegang mellom hensynet til at Norge skal framstå som et konkurransedyktig land for utenlandske investeringer, og behovet for å verne om Norges skattegrunnlag.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere resultatene av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrenser, ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger på området. Det er i denne forbindelse undersøkt hvordan og i hvilken grad Skatteetaten bruker tilgjengelige virkemidler på området. 

Les mer om fovaltningsrevisjon gjennom lenke til høyre.

 Kontaktperson

Kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843