Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Riksrevisjonen setter ikke egne kriterier

Riksrevisjonen setter ikke egne kriterier

Målet med Riksrevisjonens kontroll var å vurdere om scenekunstselskapene drives kostnadseffektivt, og om de har god økonomistyring. Den viste at selskapene ikke hadde nødvendig styringsinformasjon for å kunne vurdere kostnadseffektivitet. Derfor analyserte vi selskapenes tilgjengelige aktivitets- og økonomirapportering.

Publisert 12.12.2015 10:00

​​Av riksrevisor Per-Kristian Foss

Vi er enige med Thingstad i at effektiviseringstiltak ikke bør medføre økt administrasjon og mindre fleksibilitet for selskapene. Vår analyse viste at rapporteringen er omfattende og til dels overlappende, men lite konsistent når det gjelder aktivitetsindikatorer eller annen informasjon. Selv om selskapene bruker mye ressurser på å rapportere, får ikke departementet nødvendig styringsinformasjon for å kunne vurdere om de drives kostnadseffektivt. Riksrevisjonen har derfor anbefalt at Kulturdepartementet reviderer og eventuelt reduserer rapporteringskrav for at selskapenes rapportering kan bli mer målrettet og konsistent. Innføring av kortere rapportering medfører ikke bruk av flere administrative ressurser. Tvert imot kan de administrative ressursene da brukes mer målrettet og effektivt.

Riksrevisjonen har også anbefalt Kulturdepartementet å utfordre selskapene til å forbedre sin styringsinformasjon. Vi har aldri uttalt oss om hvordan selskapene skal forbedre sin styringsinformasjon og legge til rette for kostnadseffektiv drift. Det må selskapene selv ta stilling til.

I innlegget 8. desember viser Thingstad til Riksrevisjonens egne kriterier. Riksrevisjonen setter ikke egne kriterier. Våre kontroller baseres på Stortingets vedtak og forutsetninger. I dette tilfelle er det statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, krav til statlig tilskuddsforvaltning og økonomireglementets krav om effektiv ressursutnyttelse. Disse kriteriene er nærmere beskrevet på sidene 234-235 i vår rapport.

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 11. desember 2015

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843