Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Strategisk plan og organisering
Bilde: Forsiden av brosjyren strategisk plan

Strategisk plan og organisering

​1. mai var første dag i en ny fireårig strategisk planperiode for Riksrevisjonen. Fra samme dag ble revisjonsavdelingene omorganisert.

Publisert 02.05.2014 14:00

Strategisk plan er det overordnede styrende dokument for alt arbeid i Riksrevisjonen. Riksrevisjonens visjon for den kommende perioden er å bidra til bedre offentlig ressursbruk. Den strategiske planen tar for seg de viktigste utfordringene Riksrevisjonen står overfor for å kunne løse samfunnsoppdraget i tråd med visjonen.

Det er definert tre strategiske mål for perioden 2014-2018:

  • Aktuell og samfunnsnyttig revisjon
  • Profesjonell revisjon og kontroll
  • God ledelse og effektiv ressursbruk

For å nå de strategiske målene på en hensiktsmessig  måte, har Riksrevisjonen blitt omorganisert. Riksrevisjonen har nå gått  fra å ha fire til å ha tre regnskapsrevisjonsavdelinger. Metodeseksjonene som fram til nå har ligget i en regnskapsrevisjonsavdeling og en forvaltningsrevisjonsavdeling, flyttes til en ny avdeling for støtte og utvikling. Den nye avdelingen vil også ha en seksjon for ikt-revisjon, revisjonsstøttesystemer og virksomhetsarkitektur.

Les mer om Riksrevisjonens strategiske plan og organisering gjennom lenkene til høyre.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843