Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter > Tilleggsrapport om Entra

Tilleggsrapport om Entra

Riksrevisjonen sendte 3. oktober et svarbrev til Stortinget som inneholdt tilleggsopplysninger i tilknytning til Entra Eiendom AS. Den nye rapporten fulgte som utrykt vedlegg. Rapporten er laget på grunnlag av at det er kommet nye opplysninger i saken etter at den forrige rapporten ble lagt fram, (Dok nr. 3:2 (2006-2007)) i november 2006. Opplysningene knytter seg i første rekke til salget av Cort Adelers gate 33 og Fritzners gate 12.
Publisert 08.10.2007 13:18

Undersøkelsen viser uryddighet i beslutningen om salg av eiendommene og svak intern kommunikasjon i Entra Eiendom bl.a. knyttet til en gjenkjøpsavtale av Fritzners gt. 12. Riksrevisjonen kritiserer også Entra Eiendom for at selskapet i forbindelse med utarbeidelsen og behandlingen av undersøkelsen om Entra eiendom ikke ga Riksrevisjonen tilstrekkelig informasjon, og i enkelte tilfeller ga opplysninger som var ukorrekte eller upresise.

Tilleggsundersøkelsen viser at flere transaksjoner er uoversiktlige, uten tilstrekkelig sporbarhet og dokumentasjon. Riksrevisjonen har ikke dokumentert forhold som tilsier at Entra Eiendom har bidratt til at noen har oppnådd en urimelig fordel på selskapets bekostning.

- Undersøkelsen med de nye opplysningene bekrefter hovedkritikken fra vår første rapport, at selskapets transaksjoner er dårlig dokumentert, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. -Det er alvorlig når Riksrevisjonen ikke får tilgang til all aktuell dokumentasjon i forbindelse med en undersøkelse, og at opplysningene i enkelte tilfeller er ukorrekte eller upresise, sier han.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843