Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressekontakter

Riksrevisjonens pressekontakter

Henvendelser fra pressen kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Stein Morch (Stein.Morch@riksrevisjonen.no), tlf. 950 29 904.

Avdeling R1 Regnskapsrevisjon

Revisjonsansvar for Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen, telefon 22 24 14 07, mobil 911 52 822.

Avdeling R2 Regnskapsrevisjon

Revisjonsansvar for FN-sambandet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nordiske virksomheter, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor og Stortinget med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby, telefon 22 24 14 05, mobil 977 44 331.

Avdeling R3 Regnskapsrevisjon

Revisjonsansvar for Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef Tor Digranes. Telefon 22 24 13 54, mobil 970 10 143.

Avdeling F1 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonsansvar for Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Avdelingen har også ansvar for selskapskontroll for alle departementer.

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen. Direkte 22 24 11 74, mobil 911 52 826, forværelse 22 24 11 77

Avdeling F2 Forvaltningsrevisjon

Revisjonsansvar for Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet.

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy. Direkte 22 24 12 09, mobil 922 16 345, forværelse 22 24 10 43

Støtte- og utviklingsavdeling

Metodeseksjoner for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.Seksjon for ikt-revisjon, revisjonsstøttesystemer og arkitektur.

Ekspedisjonssjef Sverre Lunde, telefon 22 24 10 30/401 40 808

Administrasjonsavdelingen

Ekspedisjonssjef Berit Mørk. Direkte 22 24 11 16, mobil 901 94 221, forværelse 22 24 10 11

 Aktuelle nettsteder

Dokumentoffentlighet 

Utdrag fra lov om Riksrevisjonen:

"§ 18 Allmennhetens krav på innsyn i Riksrevisjonens dokumenter
Enhver kan hos Riksrevisjonen gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak når dokumentet er kommet inn til eller er sendt fra Riksrevisjonen. Bestemmelsene i offentlighetsloven gjelder tilsvarende, så langt de passer.
For saksdokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i saker som den vurderer å legge fram for Stortinget som ledd i den konstitusjonelle kontroll, skal offentlighet først inntre når saken er mottatt i Stortinget. Riksrevisjonen varsler vedkommende forvaltningsorgan om at saken er av en slik art. Er en slik sak ferdigbehandlet uten at den vil bli oversendt Stortinget, inntrer offentlighet når Riksrevisjonen har varslet vedkommende forvaltningsorgan om at saken er ferdigbehandlet."

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843